Publicerad: 2013-02-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 14:02

Hög risk för hjärtkärlsjukdomar bland svenskfödda och invandrade MS-patienter

En aktuell studie från Karolinska Institutet visar att patienter med multipel skleros (MS) löper stor risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt oavsett migrationsbakgrund. Studien är enligt docent Tahereh Moradi den första i världen att undersöka riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar hos manliga och kvinnliga MS-patienter även bland invandrare.

MS är en kronisk inflammatorisk sjukdom som bryter ner det centrala nervsystemet och är den vanligaste neurologiska orsaken till handikapp hos unga människor. I studien som nu publiceras i vetenskapstidskriften Multiple Sclerosis Journal har forskarna följt över 8 000 MS-patienter mellan åren 1987 och 2009.

– Det har visat sig att MS-patienter löper 85 procent högre risk att få hjärtinfarkt, 70 procent ökad risk för stroke och 100 procent ökad risk för hjärtsvikt. Resultaten är konsekventa hos yngre och äldre och patienter födda i och utanför Sverige men starkare hos kvinnliga MS patienter, säger docent Tahereh Moradi på institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet som lett studien.

Sverige är ett av de länder där flest individer drabbas av MS; igenomsnitt påverkas 2 av 1 0 000 individer per år i landet. Framför allt drabbas kvinnor. Och trots att förekomsten av MS ökar i många delar av världen är de bakomliggande orsakerna till sjukdomen fortfarande okända.

– Den här sortens studier har viktiga folkhälso- och kliniska implikationer. De kan öka förståelsen för orsakerna som ligger bakom sjukdomen MS, och avgöra om de liknar orsakerna bakom hjärtkärlsjukdomar. Resultaten pekar på vikten av förebyggande åtgärder för MS-patienter när det gäller hjärtkärlsjukdomar, och dessutom bör MS-patienter, särskilt kvinnor, övervakas kontinuerligt och noggrant, säger Tahereh Moradi.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO.

Den utfördes med hjälp av databasen Migration och Hälsa, som bygger på ett tiotal nationella register och är utformad för studier av sjukdomar hos socialt missgynnade grupper, invandrare och deras barn i Sverige.

Publikation

High risk of cardiovascular diseases after diagnosis of multiple sclerosis.
Jadidi E, Mohammadi M, Moradi T
Mult. Scler. 2013 Sep;19(10):1336-40