Publicerad: 2011-08-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 14:27

Hjärnträning ökar frisättning av dopamin

Det är känt sedan tidigare att träning av hjärnan kan förbättra arbetsminnet. I en studie i vetenskapstidskriften Science visar nu forskare från Karolinska Institutet, Umeå universitet, Åbo Akademi och universitetet i Åbo för första gången att denna träning också är förknippad med en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin i delar av hjärnan.

– Arbetsminnesträningen medförde en ökning av dopaminaktiviteten i det som kallas caudatus, en struktur som ligger under hjärnbarken och där inflödet av dopamin är särskilt stort. Denna observation visar på betydelsen av dopamin för människans arbetsminnesfunktioner och kognitiva plasticitet, det vill säga förmågan att förbättra funktionen, säger Lars Bäckman, professor vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

I studien fick tio unga finska män träna sig i att uppdatera sitt arbetsminne under fem veckor genom en bokstavssuppgift. Tre gånger i veckan, under 45 minuter, fick deltagarna se mellan 7 och 15 bokstäver i följd på en skärm som sedan släcktes. Därefter skulle de försöka komma ihåg vilka de fyra sista bokstäverna i sekvensen var och rapportera dessa i korrekt ordning (se länk till forskarnas träningsprogram längre ner i detta pressmeddelande).

Studien visade att träningen ledde till att deltagarna påtagligt förbättrade sin minnesförmåga, jämfört med en kontrollgrupp som inte tränade. Med hjälp av en PET-kamera kunde forskarna demonstrera en ökad frisättning av dopamin i caudatus efter träningen. Det framgick även att det redan innan träningen fanns en ökad frisättning av dopamin i caudatus när arbetsminnet användes; denna frisättning ökade markant efter träningen.

Vidare kunde förbättringar i arbetsminnet observeras i en uppgift som inte tränats men som på samma sätt som bokstavsuppgiften krävde uppdatering.

– Fynden tyder på att träning påverkar arbetsminnet generellt och inte bara det man har tränat på, säger professor Lars Nyberg vid Umeå universitet.

Studien är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Umeå Centrum för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI) vid Umeå universitet, Åbo akademi och universitetet i Åbo inom ramarna för ett Nordic Center of Excellence in Cognitive control.

Publikation

Effects of working-memory training on striatal dopamine release.
Bäckman L, Nyberg L, Soveri A, Johansson J, Andersson M, Dahlin E, et al
Science 2011 Aug;333(6043):718