Publicerad: 2020-07-31 13:36 | Uppdaterad: 2020-08-20 17:02

Hjärnskador vid covid-19 påvisas med magnetkamera och skiktröntgen

Bild på magnetkamera
Foto: Tobias Granberg

Påverkan av nervsystemet kan visualiseras med magnetkamera och skiktröntgen hos patienter drabbade av svår covid-19. I en studie med 185 patienter visar forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset skador i små kärl samt inflammation i hjärnan, hjärnhinnor och nerver. Resultaten publiceras i Radiology.

Många personer drabbade av covid-19 får enbart ett fåtal symtom medan andra blir allvarligt sjuka. En del får förändringar av luktsinne, smak, humör och drabbas av en mental trötthet, vilket talar för en påverkan av det perifera och centrala nervsystemet. Hos de allra svårast sjuka har man även observerat en påverkan på vakenhetsgrad, personlighet och minne.

Forskare vid KI har därför sammanställt vilka förändringar som kan ses i hjärna och ryggmärg vid covid-19. Under perioden mars till maj undersöktes 185 patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset, alla med ett positivt PCR-prov för SARS-CoV-2. Totalt utfördes 222 undersökningar av hjärnan med hjälp av skiktröntgen (datortomografi, DT), 47 stycken med hjälp av magnetkamera av hjärnan (MR) och sju MR-undersökningar av ryggmärgen. Genomgången visade förekomst av stroke och förändringar relaterade till små kärl i hjärnan hos patienterna med svår covid-19.

Ska nu följa patienterna en längre tid

Porträtt Tobias Granberg
Tobias Granberg, forskningsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och radiolog vid Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Kajsa Müllersdorf

– Vi visar att det förekommer stroke i form av både hjärnblödningar och hjärninfarkter som kan ses på vanlig skiktröntgen. Det vanligaste fyndet var dock förändringar som tyder på blodproppar och/eller blödningar i mikroskopiska kärl i hjärnan som bara kan detekteras med särskilda magnetkamera-tekniker. Dessutom ser vi tecken till inflammation i hjärnan, hjärnhinnor och nerver, säger Tobias Granberg, forskningsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och radiolog vid Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskarna planerar nu att följa patienterna en längre tid för att se hur skadorna nervsystemet förändras och om de kan förutsäga hur sjukdomen utvecklas.

– Vi vet ännu mycket lite om vilka långtidseffekter på hjärna och ryggmärg som kan ses vid covid-19 och därför är det viktigt med fortsatt multidisciplinär forskning, säger Tobias Granberg.

Studien genomfördes i samarbete mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset och finansierades bland annat av Region Stockholm och The Strategic Research Area Neuroscience (StratNeuro).

Publikation

”Nervous System Involvement in COVID-19: Results from a Retrospective Consecutive Neuroimaging Cohort”
Stefanos Klironomos, Antonios Tzortzakakis, Annika Kits, Claes Öhberg, Evangelia Kollia, Amir Ahoromazdae, Håkan Almqvist, Åsa Aspelin, Heather Martin, Russell Ouellette, Jonathan Al-Saadi, Mikael Hasselberg, Mansour Haghgou, Mitra Pedersen, Sven Petersson, Johannes Finnsson, Johan Lundberg, Anna Falk Delgado, Tobias Granberg
Radiology, online July 30 2020, https://doi.org/10.1148/radiol.2020202791