Publicerad: 2020-02-11 14:20 | Uppdaterad: 2021-10-19 14:43

Gunilla Karlsson Hedestam ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Professor Gunilla Karlsson Hedestam. Foto: Ulf Sirborn

Gunilla Karlsson Hedestam valdes in som ledamot i klassen för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien den 15 januari 2020.

Gunilla Karlsson Hedestam är professor i vaccinimmunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Gunilla Karlsson Hedestams forskning är inriktad på immunförsvarets lymfocyter, framförallt B-cellernas funktion och deras förmåga att producera antikroppar med olika specificitet. Antikroppar är viktiga för vårt skydd mot infektioner men de kan också angripa egen vävnad och ge upphov till autoimmuna sjukdomar.

En aktuell fråga i hennes forskning är hur ärftliga variationer i de gensegment som bygger upp våra antikroppar påverkar förmågan att angripa infektioner, stimulera effektiva immunsvar genom vaccination eller reagera mot egen vävnad. Ett av hennes grupps viktiga bidrag är IgDiscover, ett verktyg som genom avancerad sekvensering möjliggör storskalig analys av antikroppsrepertoarer samt högkvalitativa populationsstudier av dessa komplexa genregioner. Karlsson Hedestam är medlem i Nobelförsamlingen sedan 2016 och ledamot i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, 2019-2021.