Publicerad: 2020-09-07 09:47 | Uppdaterad: 2020-09-07 13:42

Glenn Regehr får Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Porträtt av Glenn Regehr.
Professor Glenn Regehr. Foto: Press image from UBC

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik 2020 (KIPRIME) tilldelas Dr. Glenn Regehr vid University of British Columbia i Kanada. Hans arbete har förbättrat den pedagogiska och vetenskapliga praktiken inom utbildningar för vårdyrken, och blir den tionde vinnaren av denna prestigefyllda och eftertraktade utmärkelse.

Dr. Regehr, professor vid avdelningen för kirurgi och biträdande föreståndare för Centre for Health Education Scholarship, medicinska fakulteten vid University of British Columbia, tar emot utmärkelsen och prissumman på 775 000 SEK. Utmärkelsen delas för närvarande ut vartannat år.

Enastående stöd och vägledning

– Hans innovationer och arbete, särskilt med kvalitativa metoder, har haft en stor påverkan på området pedagogisk forskning. Han har också försett unga forskar med enastående stöd och vägledning. Utan tvivel är han en mycket värdig prisvinnare, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Glenns huvudsakliga bidrag till forskningen har varit att konceptualisera metodik i förhållande till teori, vilket lagt grund för annan betydelsefull forskning. Han har också introducerat ett antal metodologiska innovationer, där han till stor del utgått från forskning utanför vårdyrkena.

Stöttande område

– Jag känner mig djupt hedrad, säger Glenn Regehr. Jag är också stolt över att mitt namn läggs till listan över de andra personer som fått priset tidigare. I ärlighetens namn ser jag inte utmärkelsen som helt riktad till mig personligen, utan lika mycket som en uppskattning av den kultur av stöttande samarbete och samverkan som vi har på området.

Glenn Regehr har bidragit stort till en bredare akademisk förståelse av medicinsk pedagogik. Det internationella priset tilldelas för framstående forskning inom medicinsk pedagogik. Syftet med priset är att uppmärksamma och stötta högkvalitativ forskning inom ämnesområdet samt att därigenom främja och långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning.