Publicerad: 2020-11-26 13:33 | Uppdaterad: 2020-11-26 14:28

Gilberto Fisone tilldelas projektbidrag för internationella samarbeten inom hjärnavbildning och djup hjärnstimulering (JPND)

Porträtt av Gilberto Fisone som sitter i ett kontor och ler mot kameran

Gilberto Fisone har tilldelats ett treårigt forskningsbidrag från Vetenskapsrådet inom programmet Hjärnavbildning och djup hjärnstimulering (JPND) för projektet ”Fag-baserad målinriktad neuronal stimulering i neurodegenerativa sjukdomar”.

‒ Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna med stora sociala, och ekonomiska effekter. Parkinsons sjukdom kännetecknas av den progressiva degenerationen av dopaminnervceller som innerverar hjärnans basala ganglier, vilket leder till allvarliga motoriska funktionsnedsättningar, säger Gilberto Fisone, professor vid institutionen för neurovetenskap som leder projektet vid Karolinska Institutet.

Nuvarande farmakologiska metoder motverkar symptomen i den tidiga fasen av sjukdomen, men leder fortfarande till långsiktiga komplikationer och läkemedelresistens.

‒ Bland alternativa metoder möter djup hjärnstimulering (DBS) med mikroelektroder implanterade i specifika hjärnregioner flera problem som begränsar prestanda och säkerhet, förklarar Gilberto Fisone.

illustrtaion som visar Schematisk bild av de innovativa strategierna i NEUROPHAGE projektet: en fag-baserad nano-teknologisk plattform för specifik aktivering av nervceller i basala ganglia.
Schematisk bild av de innovativa strategierna i NEUROPHAGE projektet: en fag-baserad nano-teknologisk plattform för specifik aktivering av nervceller i basala ganglia. Bild: Gilberto Fisone.

‒ För att kringgå dessa problem kommer Fag-projektet att använda sig av ljus/ultraljudkänsliga polymer-nanopartiklar som på ett effektivt sätt ska kunna stimulera denerverade nervceller på begäran, fortsätter han.

Detta uppnås med hjälp av ofarliga M13 fag-bärare som kan korsa blod-hjärnbarriären och som dels har ett dockningssystem för att känna igen specifika neuronala epitoper och dels en last av polymera nanopartiklar som kan aktivera nervceller när ljus/ultraljudsstimulering tillämpas på skallens yta.

Denna strategi kommer att testas i en välkänd och tillförlitlig musmodell av Parkinsons sjukdom. Ett framgångsrikt proof-of-concept kommer att ha en stark translationell potential, särskilt tack vare den icke-invasiva karaktären av behandlingen.

Detta tvärvetenskapliga projekt samlar expertis från sju forskningsinstitut i sex europeiska länder. Förutom Gilberto Fisones forskargrupp så omfattar konsortiet Center of Synaptic Neuroscience and Technology, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino i Genova, som leds av Fabio Benfenati vid, INSERM Unit, Paris, med Jean-Antoine Girault som forskargruppsledare, Center for BioNano Interactions, University College Dublin, med Kenneth A. Dawson i speten, Nanoscalic System group vid Helmholtz-Zentrum Dresden representerade av Kristof Zarschler, NanoBio Interface Lab of Matteo Calvaresi vid University of Bologna och den avancerade prekliniska Imaging Center (CAPI) vid Charles University, Prag, som leds av Ludek Šefc.

Kontakt