Publicerad: 2023-03-09 12:57 | Uppdaterad: 2023-03-09 12:57

Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa

Porträtt av Amy Heshmati.
Foto: Niklas Björling

Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk översiktsartikel som publicerats i The Lancet Public Health.

Forskare från institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet har tillsammans undersökt sambandet mellan föräldraledighet och psykisk hälsa hos föräldrar ur ett internationellt perspektiv.

För att få en helhetsbild över effekten av föräldraledighet genomförde de en sammanställning av forskningsresultat som publicerats via fem olika online-databaser. Sammanfattningen visar att föräldraledighet ger ett skydd mot mental ohälsa hos mammor, både efter förlossningen och senare i livet, särskilt när ledigheten är betald under minst två eller tre månader.

– Av granskningen kan vi dra slutsatsen att föräldraledighet ger ett skydd mot psykisk ohälsa, inklusive depression, allmän mental ohälsa, mental ångest, utbrändhet och behov av psykisk vård. Detta gäller särskilt för mammor, och de fördelaktiga effekterna är förknippade med mer generösa system för föräldraledighet, till exempel med längre ledighet, säger Amy Heshmati, doktorand och studiens förstaförfattare.

Samtliga studier har genomförts i höginkomstländer, som erbjuder någon form av garanterad föräldraledighet.

Omfattande översikt

– Detta är den mest omfattande systematiska översikten om detta ämne hittills. Vi har letat efter ett samband mellan olika aspekter av föräldraledigheten, såsom ledighetens längd och om ledigheten var betald eller obetald, och deras samband med psykisk hälsa hos både mödrar och fäder. Vi undersökte till och med den indirekta effekten på partnerns psykiska hälsa av att en förälder tar ut föräldraledighet, säger Amy Heshmati

I det långa loppet påverkas välbefinnandet hos hela familjen av längden på föräldraledigheten.

– Även om vi hittade bevis på skyddande effekter som varar flera år efter förlossningen och senare i livet, behövs mer forskning för att styrka detta. Med det sagt kan vi konstatera att rådande forskning visar starkt på att en generös föräldraledighet bidrar till att lindra eller förebygga mental ohälsa, särskilt för mammor, något som är mycket relevant ur ett politiskt perspektiv, säger Amy.

Det var totalt 45 studier till grund för de sammanställda resultaten.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet.

Publikation

The effect of parental leave on parents' mental health: a systematic review.
Heshmati A, Honkaniemi H, Juárez SP
Lancet Public Health 2023 Jan;8(1):e57-e75