Publicerad: 2023-12-21 16:17 | Uppdaterad: 2023-12-22 09:43

Generös donation till ögonforskningen på KI

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att donera 50 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Medlen ska användas till en ny professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi och ha det fullständiga namnet "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi".

Styrelsen i Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att över en tioårsperiod donera 50 miljoner kronor till en professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi. 

Gåvobrevet signerades i november och institutionen för klinisk neurovetenskap har påbörjat rekryteringsprocessen till professuren. 

Rune Brautaset
Rune Brautaset. Foto: Ulf Sirborn.

– Det är en otroligt viktig och välkommen donation. KI har över lag ett relativt litet antal professorer inom oftalmologi så detta tillskott kommer göra stor skillnad för ögonforskningen i Sverige, säger Rune Brautaset, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap och avdelningschef för avdelningen ögon och syn

Glaukom kronisk sjukdom

Rune Brautaset fortsätter: 

– Professuren kommer främst att fokusera på neuroprotektiv ögonforskning med syftet att hitta nya behandlingsformer for degenerativa ögonsjukdomar som glaukom. Glaukom är en vanlig och idag kronisk ögonsjukdom som kan leda till blindhet. Att stiftelsen väljer att gå in med ett så stort belopp är verkligen glädjande.

Peter Thelin, representant för stiftelsens styrelse instämmer med Rune Brautaset. 

– Glaukom är en vanlig sjukdom som drabbar miljontals människor världen över och som idag inte kan botas, endast lindras hos en del patienter. Med en åldrande befolkning lär antalet personer med glaukom öka och det är viktig identifiera nya behandlingsformer som kan bevara människors syn hela livet, säger Peter Thelin.

Professurens fullständiga namn kommer att vara "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi". Tillsättningen planeras ske under 2024.