Publicerad: 2017-09-27 10:10 | Uppdaterad: 2018-11-16 09:41

Fyra projektanslag från KAW till KI

Anita Göndör, Rickard Sandberg, Björn Högberg och Mats Wahlgren. Foto: Fredrik Persson och Stefan Zimmerman.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat sammanlagt nästan 108 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Totalt delar stiftelsen i år ut 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt, som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslagen ger forskarna en möjlighet att satsa på riskfyllda och långsiktiga projekt. Grundtanken är att ge dem friheten att både lyckas och misslyckas utan krav på resultat eller tillämpningar, säger KAW:s ordförande Peter Wallenberg Jr i ett pressmeddelande.

KAW är den största privata forskningsfinansiären i landet och firar under 2017 sitt hundraårsjubileum. Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-reviewförfarande genom att ansökningarna till projektanslagen bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

2017 års projektanslag vid KI

Projekt: Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing antimalarial drugs
Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Mats Wahlgren, professor, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
Läs ett reportage på KAW:s egen webbplats

Projekt: The Achilles’ heel of breast cancer
Beviljat anslag: 36 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Anita Göndör, forskare, institutionen för onkologi-patologi

Projekt: Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics
Beviljat anslag: 18 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Rickard Sandberg, professor, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Projekt: Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane
Beviljat anslag: 25 150 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Björn Högberg, docent, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik