Publicerad: 2019-04-12 15:18 | Uppdaterad: 2019-06-11 15:57

Fyra nya Silvialäkare diplomerade av drottningen

Graduating Silvia Physicians Vasil Pema, Niran El Kouni, Sedigheh Mazloumi Kavkani and Terje Toomela together with H M Queen Silvia Bernadotte at the gratuation ceremony.

Torsdagen den 11 april glimrade det i Bernadottebiblioteket på Slottet, när fyra nya stolta Silvialäkare diplomerades av H M Drottningen i egen hög person.

Det var avslutningsceremoni för de läkare som nu hade genomgått Karolinska Institutets ”Magisterutbildning i demensvård för läkare”, 60 hp. Detta är en webbaserad distansutbildning som ges vid NVS och är en uppdragsutbildning framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds läkaren bland annat titeln Silvialäkare.

Utbildningen bedrivs på halvfart i två år och dess mål är att läkaren ska utveckla sin kompetens kring hjärnan och demens, kunna hantera sitt arbete med större djup och trygghet, ha kunskap att möte patientens behov i tid, bättre förstå samhällsaspekter kring demens samt öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert.

Graduation ceremony for Silvia Physicians. Niran el Kuoni receives her diploma from H M Queen Silvia Bernadotte.

Niran El Kouni

- Jag ville gå den här utbildningen, eftersom jag hade noterat ett ökat behov av att höja mina kunskaper när det gäller demenssjukdomar, säger Niran El Kouni, specialist i allmänmedicin samt verksamhetschef vid Din vårdcentral i Bagarmossen. Hon är en av de fyra läkare som nu avlagt sin examen.

- Det är viktigt då jag jobbar med hemsjukvårdspatienter som ofta är äldre och multisjuka, fortsätter hon.

Niran är nöjd med utbildningen som hon tycker var både detaljerad och strukturerad. Hon skulle dock gärna se att det fanns möjlighet till vidareutbildning/forskning i området efter genomgången kurs. Trots att det är en distansutbildning har kursdeltagarna haft kontakt med varandra hela tiden. De har läst och diskuterat varandras arbeten.

- Det bästa med utbildningen var att man fick orientera sig i utredning, diagnostik och behandling, tycker hon.
- Och det viktigaste jag tar med mig till min arbetsplats nu, blir nya rutiner som jag kommer att ordna under de kommande veckorna, avslutar Niran.

Graduation ceremony for Silvia Physicians. Sedigheh Mazloumi Kavkani receives her diploma from H M Queen Silvia Bernadotte.

Sedigheh Mazloumi Kavkani

Sedigheh Mazloumi Kavkani tog också examen nu. Hon arbetar som specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen City i Eskilstuna.

- Utbildningen är oerhört relevant och viktig för mitt arbete som läkare med ansvar för SÄBO och demens på min vårdcentral, säger Sedigheh. När jag fick erbjudandet om att gå utbildningen var det en självklarhet att tacka ja. Jag ville lära mig mer och kunna demensvård och behandling väl, för att ta hand om mina äldre demensdrabbade patienter och deras anhöriga på ett professionellt och kvalificerat sätt. Jag ville också kunna hjälpa och stödja mina kollegor och medarbetare med sina frågor och funderingar inom detta område för att tillsammans ge en god demensvård.

Även Sedigheh är nöjd med utbildningen och tyckte den var bättre än förväntat.

- Man fick en djupare förståelse och en helhetsbild av sjukdomen och dess innebörd för den drabbade, anhöriga, samhället och för sjukvården, fortsätter Sedigheh. Det gav en bra grund att stå på och kunna jobba självständigt och bedriva en god vård för våra demenssjuka patienter.

Hon tyckte också att det gavs tillfälle att diskutera och höra hur kollegor i olika delar av Sverige/världen jobbar inom detta område vilket var intressant, stimulerade och idéskapande med idéer till förbättringar.

- Det absolut bästa med utbildningen var att få träffa Drottningen och nu tituleras som Silviadoktor! säger Sedigheh. Jag kommer att bära titeln med stor ära och jobba i enlighet med Silviahemmets anda.

Hon tyckte att det kändes enormt, overkligt, underbart, högtidligt och fantastiskt att få ta emot diplomet ur Drottningens hand.

- Det var det bästa momenten av kursen, vilket jag också hade trott och sett fram emot, säger hon.
- Det viktigaste är att tillvarata det vi har lärt oss och använda oss av det i vårt dagliga arbete inom demensvården, avrundar Sedigheh. Vi får se till att sprida kunskapen bland kollegor och medarbetare i syfte att förbättra vården av demenssjuka och öka livskvalitet för demenssjuka. För detta måste man se helheten med fokus på den drabbade och anhöriga.