Publicerad: 2021-10-27 08:46 | Uppdaterad: 2021-12-14 17:12

Fyra KI-forskare tilldelas medel för samarbete mellan Kina och Sverige

Två forskare studerar ett mikroskop.
Fyra KI-forskare tilldelas totalt 35 miljoner kronor för samarbete mellan Kina och Sverige. Foto: Getty Images

Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) beviljar tvärvetenskapliga samarbetsprojekt om individualiserad diagnostik och förebyggande åtgärder inom utlysningen Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden. Samtliga projekt utförs på KI och av KI-forskare.

Samtliga forskare tilldelas tre miljoner kronor per år under bidragsperioden 2022-2024. Det blir totalt 35 miljoner kronor.

Yihai Cao vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas anslag för projektet ”Implementering av en zebrafisk cancer modell för diagnosticering av human cancer invasion och prediktion av läkemedelssvar”.

Birgitta Henriques-Normark vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas anslag för projektet ”Snabba och känsliga sekvensbaserade metoder för diagnostik av bakteriella och virala luftvägsinfektioner inklusive deras värdsvar”.

Vicente Pelechano Garcia vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas anslag för projektet ”Utveckling av ett nytt verktyg för diagnos och förebyggande av antimikrobiell resistens”.

Kenny Rodriguez-Wallberg vid institutionen för onkologi-patologi, beviljas anslag för projektet ”Maximera den kvinnliga ovariereserven – Ett translationellt projekt för att öka ovariets fertilitetspotential”.