Publicerad: 2016-03-23 09:58 | Uppdaterad: 2021-08-04 16:53

Fyra KI-forskare får ERC Advanced Grants

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har beslutat vilka som får ta emot ERC Advanced Grants i 2015 års utlysning. Bland de totalt nio forskarna från svenska universitet finns fyra från Karolinska Institutet: Jonas Frisén, Thomas Helleday, Ole Kiehn och Klas Wiman.

Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, tilldelas medel för projektet ”Exploration and promotion of neurogenesis in the adult brain", nybildning av nervceller i den vuxna hjärnan.

Thomas Helleday, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, tilldelas medel för projektet ”Targeting oxidative repair proteins for treatment of cancer and inflammation”, oxidativ stress och behandling av cancer och inflammation.

Ole Kiehn, professor vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas medel för projektet ”Functional deciphering of the integrated brainstem connectome that selects locomotor behavior”, kartläggning av hur hjärnstammen styr rörelseförmågan.

Klas Wiman, professor vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas medel för projektet ”Restoration of tumor suppressor function by induction of translational read-through of premature termination codons – a strategy for improved cancer therapy”, förbättring av cancerbehandling med tumörsuppression.

ERC Advanced Grants riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro under en femårsperiod.