Publicerad: 2021-11-04 16:23 | Uppdaterad: 2021-11-04 16:23

Fyra forskare på KI får anslag till industridoktorandprojekt

Bilder på doktorsavhandlingar, uppspikade på campus.
Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggandet av en licentiat- eller doktorsavhandling. Foto: Erik Flyg

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) tilldelar fyra KI-forskare 2,5 miljoner kronor vardera för programmet SSF Industridoktorand. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. Totalt utsågs tolv projekt och en totalsumma på 30 miljoner kronor delades ut.

Forskare på KI som fått anslag:

Ali Mirazimi vid institutionen för laboratoriemedicin tilldelas anslag för projektet ”CRISPR-baserade antivirala läkemedel mot patogena virus”.

Ina Schuppe Kostinen vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas anslag för projektet ”Ett mikrobiom fritt från antibiotika och bakteriell vaginos”.

Julian Walfridsson vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas anslag för projektet ”Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi”.

Sophie Erhardt vid institutionen för fysiologi och farmakologi tilldelas anslag för projektet ”Nervskyddande egenskaper hos proteasom-aktivatorn PA28α”.

Om programmet SSF industridoktorand

SSF industridoktorand ska stimulera excellent forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Syftet med programmet är även att öka samverkan mellan akademi och näringsliv, samt att utbilda strategiskt och kompetensmässigt attraktiva doktorer.