Publicerad: 2022-09-21 11:29 | Uppdaterad: 2022-09-21 15:41

Framgångsrik nationell implementering av precisionsmedicin

Innovative framework implementation of precision medicine
Bild av Lucia Cavelier

Nyckeln till att framgångsrikt införa precisionsmedicin i hälso- och sjukvården i Sverige har varit en botten-upp strategi där akademi och sjukvård har gått samman för att bygga en nationell infrastruktur. Det skriver 42 författare från Clinical Genomics vid SciLifeLab och Genomic Medicine Sweden, GMS, i Nature Medicine.

Richard Rosenquist Brandell.
Richard Rosenquist Brandell. Foto: Rick Guidotti

Clinical Genomics och GMS har tillsammans etablerat en innovativ modell för att kontinuerligt utveckla, anpassa och implementera precisionsmedicin i hälso- och sjukvården – för alla patienter. Vid de sju orter i Sverige med medicinsk fakultet och universitetssjukvård har både Clinical Genomics och GMS etablerat noder för att underlätta utveckling och optimering av nya teknologier och metoder och deras införande i sjukvården över hela landet.

– Det är tack vare stort engagemang från alla eldsjälar runt om i Sverige som vi har kunnat etablera en nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Vi ser nu hur helgenomsekvensering och annan bred genetisk analys används mer och mer inom sjukvården med utökade möjligheter till målinriktad behandling och uppföljning, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Clinical Genomics och GMS har tillsammans med sjukvården implementerat klinisk helgenomanalys vid sällsynta diagnoser och liknande projekt pågår inom barncancer och leukemier. Tillsammans har man utvecklat ett antal nationella breda genpaneler för cancerdiagnostik som också innehåller farmakogener för dosjustering. Andra fokusområden är helgenomanalyser vid olika infektionssjukdomar och pandemiberedskap.

På Genomic Medicine Swedens webbplats kan du läsa hela nyheten om implementering av precisionsmedicin i Sverige.

Publikation

Implementing precision medicine in a regionally organized healthcare system in Sweden. Thoas Fioretos, Valtteri Wirta, Lucia Cavelier, Eva Berglund, Mikaela Friedman, Michael Akhras, Johan Botling, Hans Ehrencrona, Lars Engstrand, Gisela Helenius, Therese Fagerqvist, David Gisselsson, Sofia Gruvberger-Saal, Ulf Gyllensten, Markus Heidenblad, Kina Höglund, Bo Jacobsson, Maria Johansson, Åsa Johansson, Maria Johansson Soller, Maréne Landström, Pär Larsson, Lars-Åke Levin, Anna Lindstrand, Lovisa Lovmar, Anna Lyander, Malin Melin, Ann Nordgren, Gunnel Nordmark , Paula Mölling, Lars Palmqvist, Richard Palmqvist, Dirk Repsilber, Per Sikora, Bianca Stenmark, Peter Söderqvist, Henrik Stranneheim, Tobias Strid, Craig E. Wheelock, Mia Wadelius, Anna Wedell, Anders Edsjö, Richard Rosenquist. Nature Medicine, online 19 september, 2022, doi:10.1038/s41591-022-01963-4