Publicerad: 2012-06-06 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 11:25

Framgång med vaccinering mot Alzheimers

En studie som letts från Karolinska Institutet visar för första gången på ett lyckat resultat av aktiv vaccinering mot Alzheimers sjukdom. Det nya vaccinet, kallat CAD106, kan innebära ett genombrott i jakten på botemedel mot den svåra demenssjukdomen. Studien publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften Lancet Neurology.

Alzheimers sjukdom är en komplex neurologisk demenssjukdom som orsakar både stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Enligt FN:s hälsoorganisation WHO är demens vår tids snabbast växande globala folkhälsoproblem. Den rådande hypotesen om orsakerna till Alzheimers utgår från att proteinet APP (amyloid prekursorprotein), som sitter i nervcellernas yttermembran och normalt bryts ner, istället bildar ett skadligt ämne kallat beta-amyloid som klumpar ihop sig i plack och dödar hjärnceller.

Idag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom Det mediciner som används kan bara mildra symtomen. I jakten på ett botemedel följer forskarna flera spår varav vaccinering är det hetaste just nu. Den första vaccinationsstudien på människa, som gjordes för nästan tio år sedan, visade för stora biverkningar och fick avbrytas. I den studien aktiverades även vissa vita blodkroppar, så kallade T-celler, som reagerar mot kroppens egen hjärnvävnad.

Den nya behandlingen, som nu presenteras i Lancet Neurology, är en aktiv immunisering, alltså en typ av vaccination som ska trigga kroppens eget immunförsvar mot beta-amyloid. I denna andra kliniska prövning på människa har forskarna modifierat vaccinet så att det bara påverkar det skadliga beta-amyloidet. Vid prövningen utvecklade 80 procent av patienterna egna skyddande antikroppar mot beta-amyloid, utan att drabbas av några biverkningar under de tre år som studien pågick. Enligt forskarna tyder detta på att CAD106-vaccinet är en tolererbar behandling på patienter med mild till måttlig alzheimer. Större prövningar måste nu göras för att säkerställa CAD106-vaccinets positiva verkan.

Bakom studien står professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutets Alzheimercentrum i Huddinge tillsammans med ledande hjärnforskare i forskarnätverket Swedish Brain Power; överläkare Niels Andreasen vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, professor Lennart Minthon vid Universitetssjukhuset MAS, Malmö och professor Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin, Göteborg. Finansiär är det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis.

Publikation

Safety, tolerability, and antibody response of active Aβ immunotherapy with CAD106 in patients with Alzheimer's disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, first-in-human study.
Winblad B, Andreasen N, Minthon L, Floesser A, Imbert G, Dumortier T, et al
Lancet Neurol 2012 Jul;11(7):597-604