Publicerad: 2020-05-12 16:12 | Uppdaterad: 2020-05-14 13:08

Forskningsprojekt om digital behandlingsmodell mot långvarig smärta tilldelas bidrag från AFA

Rikard Wicksell, docent på Institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 5 875 000 kr från AFA försäkring för att öka tillgängligheten av behandlingsmodellen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, genom att vidareutveckla, testa och införa dess senaste version ACTsmart i primärvården.

Långvarig smärta är ett hälsoproblem som drabbar 20 procent av befolkningen och ofta leder till långtidssjukskrivning och försämrad livskvalitet. Behandling av beteende och förmåga att hantera påfrestningar har visat sig ha större effekt än medicinska insatser. Utveckling och ökad tillgänglighet av den digitala behandlingsmodellen ACT kan hjälpa patienter med långvarig smärta att fungera bättre och bidra till minskad sjukskrivning.

 

Texten kommer från pressmeddelande från AFA.