Publicerad: 2022-06-20 12:50 | Uppdaterad: 2022-06-20 12:50

Forskning om kronisk lymfatisk leukemi får stöd från KI-Mayo

Hand med plasthandske håller i två provrör med blod. Laboratoriemiljö i bakgrunden.
Foto: Public domain CC0

Vi gratulerar Richard Rosenquist Brandell vid forskargruppen Klinisk genetik, intitutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Mayo Clinic Cancer Center and Karolinska Institutet Cancer Research Award 2022.

Richard Rosenquist Brandell.
Richard Rosenquist Brandell

Forskningsprojektet "Multi-Omics Studies of BTK Inhibitor Resistance in Chronic Lymphocytic Leukemia" kommer att ledas av professor Richard Rosenquist Brandell i samarbete med Dr. Neil E. Kay vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota.

Projektet innefattar multi-omics analys hos patienter med KLL, kronisk lymfatisk leukemi, som utvecklar resistens mot målinriktad terapi med BTK-hämmare.

Finansieringen KI-Mayo Collaborative grants görs för att stödja och förstärka samarbeten inom cancerforskning mellan Mayo Clinic Cancer Center och Karolinska Institutet. I år har fem forskningsprojekt valts ut, två projekt inom bröstcancer och tre projekt inom andra solida tumörer och/eller hematologiska maligniteter KI - Mayo Collaborative grant recipients 2022