Publicerad: 2021-07-20 15:26 | Uppdaterad: 2021-07-20 15:42

Forskning kring nya aplikationer av läkemedel vid TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML) belönas med stipendium

Rosa tabletter mot blå bakgrund
Foto: Getty Images

Joanna Zawacka-Pankau, forskare vid MedH och Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM), får stipendium på 50.000 kronor från Cathrine Everts stiftelse för forskning som syftar till effektivare behandling av obotlig blodcancer som Akut myeloisk leukemi (AML).

Joanna Zawacka-Pankau
Joanna Zawacka-Pankau vid HERM, MedH Foto: N/A

Joanna Zawacka-Pankau, forskare vid MedH och HERM vid Julian Walfridssons forskargrupp, får motta stipendium på 50.000 kronor från Cathrine Everts stiftelse för sin studie "Nya applikationer av läkemedel för att återaktivera p53-proteinfamiljen vid TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML)".

"Vår forskning har en unik potential att kunna bidra till utveckling nya effektiva terapeutiska strategier för skräddarsydda behandlingar av patienter som lider av obotlig blodcancer", säger Joanna Zawacka-Pankau, studiens projektledare. Akut myeloisk leukemi (AML) är en dödlig sjukdom där TP53-muterad AML innebär en median total överlevnad på cirka sex månader. En mer individuell och selektiv behandling kommer i framtiden att vara nödvändig för att framgångsrikt kunna bota AML. En stor potential tillskrivs läkemedel, som specifikt modulerar eller hämmar funktioner som är viktiga för tumörens överlevnad och utveckling. Dessa typer av behandlingar är dock fortfarande i ett mycket tidigt utvecklingsskede.

Forskarnas mål är att med hjälp av en ny typ av redan godkända läkemedel aktivera proteiner som tillhör p53 familjen, för att effektivt döda AML celler. I studien karaktäriseras dessa läkemedels effektivitet och selektivitet i olika typer av cancercellinjer, djurmodeller och patientprover. På så sätt går det att få en heltäckande bild av dessa läkemedels potential. Och eftersom dessa läkemedel redan är godkända för behandling av andra sjukdomar kan de snabbt användas i klinisk praxis.