Publicerad: 2021-11-30 11:51 | Uppdaterad: 2021-11-30 14:45

Forskare vid NVS beviljas anslag från US Alzheimer’s Association Research Fellowship (AARF)

Amit Kumar och Agneta Nordberg, vid sektionen för klinisk geriatrik (Nordberg Translationell Molekylär Imaging Lab), tilldelas ett anslag på 175 000 USD under en fyra års period för projektet ”Att förstå rollen av synaptisk förlust vid neurodegenerativa proteinopatier”.

Amit Kumar
Amit Kumar. Foto: Privat bild

Sammanfattning: Synaptisk proteinförlust är ett karaktäristiskt och välkänt  tecken vid Alzheimers sjukdom (AD) och nyare forskning  antyder även att detta  kan förekomma vid andra proteinopatier (tauopatier) såsom frontotemporal demens (FTD), progressiv supranukleär pares (PSP) och kortikobasal degeneration (CBD). Synapser är nödvändiga för neuronal funktion och transmission och regleras av synaptiska vesiklar (SV), som uttrycker ett transmembranprotein som kallas SV-protein 2A (SV2A) och förekommer i hela hjärnan. Reducerad mängd SV2A-proein antas föreligga vid  AD liksom vid  andra neurodegenerativa sjukdomar.  SV2A protein kan  därför utgöra en viktig biomarkör för synaptisk förlust / synaptisk densitet i både friska och sjuka hjärnor.

 

Agneta Nordberg
Agneta Nordberg. Foto: Privat bild

Föreningen UCB-J är ett nyligen utvecklat nytt PET-spårämne som selektivt och specifikt riktar binder till SV2A. Vårt huvudmål är att utvärdera UCB-J  som ett ny synaptisk PET-spårmolekyl genom  in vitro  imaging studier i postmortal hjärnvävnad från AD och andra  proteinopatier. Dessa studier förväntas ge  djupare kunskaper om  molekylära  patologiska mekanismer  och om det kliniska värdet  av UCB-J PET  i jämförelse med andra  synaptiska biomarkörer.

Kontakt

Amit Kumar Forskningsspecialist