Publicerad: 2023-11-21 14:40 | Uppdaterad: 2023-11-21 14:40

Forskare vid MMK får anslag från Cancerfonden

Woman holding pink breast cancer ribbon.
iStock Photo

Vi gratulerar Rimma Axelsson, Anna Lantz, Anna Martling, Caroline Nordenvall, Jan Frisell och Jan Zedenius, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Cancerfonden för perioden 2024-2026.

Rimma Axelsson

Rimma Axelsson vid forskargruppen Diagnostisk radiologi får 2,4 miljoner kr för projektet "PET as a selection tool for treatment with PARP inhibitors in patients with metastatic solid tumors".

Anna Lantz

Anna Lantz vid forskargruppen Urologi får 2,4 miljoner kr för projektet "Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer".

Anna Martling

Anna Martling vid forskargruppen Kolorektal kirurgi får 5,25 miljoner kr för projektet "Individualiserad multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering av kolorektalcancer patienter - randomiserade, observationella och epidemiologiska studier" samt 600 tusen kr i planeringsbidrag till "Planeringsgrupp för kolorektalcancer". 

Caroline Nordenvall vid forskargruppen Kolorektal kirurgi får forskarmånader 3 år för projektet "Metastatic colorectal cancer and the influence of tumor immunology and gut-microbiome – future aspects in precision medicine?"

Jan Frisell

Jan Frisell vid forskargruppen Bröstkirurgi får 750 tusen kr i planeringsbidrag till projektet "Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG".

Jan Zedenius

Jan Zedenius vid forskargruppen Endokrin kirurgi får 450 tusen kr i planeringsbidrag till "Planeringsgruppen för endokrina buktumörer".