Publicerad: 2024-06-13 15:15 | Uppdaterad: 2024-06-13 15:25

Forskare vid Kärlkirurgigruppen får Hjärt-Lungfondens 120 års jubileumspris

Pristagarna med diplom och blommor, flankerade av Kristina Sparreljung och Prins Daniel
Från vänster till höger: HLF:s generalsekreterare Kristina Sparreljung, pristagarna Ljubica Matic och Anton Razuvaev, Hans Kungliga Höghet Prins Daniel Foto Kristian Pohl

Ljubica Matic och Anton Razuvaev från kärlkirurgigruppen vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, har belönats med Hjärt-Lungfondens 120 års jubileumsanslag för sitt projekt som syftar till att kartlägga nya mekanismer och utveckla terapeutiska mål och biomarkörer för individanpassad behandling av artärsjukdom i nedre extremiteter.

För att uppmärksamma Hjärt-Lungfondens 120-årsjubileum 2024 beslutade fonden att dela ut flera särskilda konkurrenskraftiga jubileumsanslag till projekt etablerade i samarbete mellan translationella och kliniska forskare i mitten av karriären. Projektet "A call to action in lower limb Peripheral Arterial Disease" som leds av Ljubica Matic (huvudsökande) och Anton Razuvaev (medsökande), finansieras med totalt 5 miljoner kronor under 3 år. 

Perifer arteriell sjukdom (PAD) i nedre extremiteter är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av försämrad cirkulation till benen och återfinns hos >25% av alla personer över 65 år. I ett avancerat stadium riskerar patienten trombos, kardiovaskulära symptom, amputation och död. Gruppen av PAD-patienter är mycket heterogen, medan behandlingen paradoxalt nog är enhetlig och fokuserad på kirurgi, vilket ger en amputationsfri överlevnad på endast cirka 60% två år efter intervention. 

Systematisk forskning om de molekylära mekanismerna bakom PAD med hjälp av samtida metoder behövs för att lösa det akuta behovet av biomarkörer och terapeutiska mål som kan ge individanpassad behandling inom detta område. Det prisbelönta projektet syftar till att skapa och utforska en mänsklig biobank av PAD i nedre extremiteter, och är det första omfattande initiativet av detta slag i Sverige. Projektet kommer att utveckla förbättrade patientbedömningsstrategier baserade på multimodala metoder för att upptäcka PAD-utveckling, den ökande risken för trombos och risken för restenos efter operation.

Ljubica Matic och Anton Razuvaev har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans under de senaste 12 åren och kompletterar varandra väl vilket kommer att ha en avgörande betydelse för projektet. Ljubica Matic är heltidsforskare med expertis inom molekylär- och cellbiologi, biomedicin, biobanking och omics-studier, medan Anton Razuvaev är en kliniskt aktiv kärlkirurg med expertis inom kardiovaskulär medicin, diabeteskomplikationer och murina modeller av vaskulär sjukdom. 

Den unika, integrerade translationella kärlmiljön vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, där detta projekt har sin hemvist, har funnits i >50 år. Verksamheten är uppbyggd kring de patienter som behandlas på Kärlkirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, insamling av kliniska och epidemiologiska data, biobanker, in silico omics analyser och fullskaliga experimentella undersökningar utförda i forskningsgruppen Kärlkirurgi vid MMK. Den Kärlkirurgiska enheten på Karolinska Universitetssjukhuset är störst i Sverige när det gäller operationsvolym, med > 650 ingrepp årligen utförda endast för PAD-indikationer (ref SwedVasc registerrapport 2022).