Publicerad: 2020-11-24 10:30 | Uppdaterad: 2020-11-24 10:32

Formas forskningsbidrag till forskare på BioNut

Vi vill gratulera Axel Abelein på BioNut som har fått Formas forskningsbidrag för forskare tidigt i karriären, för ett projekt med titeln Utveckling av nya proteinbaserade biomaterial för hållbar rening av tungmetaller från vatten.

Axel Abelein vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära har fått 3,99 miljoner kronor i forskningsbidrag från Formas. Forskning som Formas finansierar ska vara till potentiell fördel för samhället inom områdena miljö, jordbruk och fysisk planering.

I det här projektet kommer nya biomaterial att produceras i form av nanofibrer eller hydrogeler, byggda av designade proteiner, för effektiv, specifik och reglerbar metalljonbindning. Dessa proteiner består av en mycket löslig del från spindeltrådsproteiner, och en optimerad metalljonbindande peptidsekvens. Den unika designen ger mycket specifik metalljonbindning och förbättrad bindningsaffinitet jämfört med existerande material. De utvecklade biomaterialen är också biologiskt nedbrytbara, en inneboende egenskap hos proteinbaserade material, och möjliggör kostnadseffektiv metallåtervinning baserat på den höga jonspecificiteten och kontrollerade frisättningen av metalljoner.

Kontakt

Axel Abelein Biträdande Lektor