Publicerad: 2023-05-23 11:12 | Uppdaterad: 2023-05-23 11:12

Förhoppning om mer jämlik cancervård i Sverige genom EU-samarbete

Professor Matthias Löhr, till vänster, ingår i det forskarsamarbete som presenterade sina rekommendationer inom området "Cancer med dålig prognos".
Professor Matthias Löhr, till vänster, ingår i det forskarsamarbete som presenterade sina rekommendationer inom området "Cancer med dålig prognos". Foto: Malin Jochumsen

I förra veckan hölls en konferens på Karolinska Universitetssjukhuset på ämnet ”Cancer, equality and Europe’s Beating Cancer Plan”. Konferensen hade över 200 deltagare från EU:s medlemsländer, däribland Sveriges sjukvårdsminister, Socialstyrelsens generaldirektör och EU-kommissionens representant för cancerområdet.

Professor Matthias Löhr från enheten för kirurgi och onkologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) och överläkare på Medicinsk enhet övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset var en av deltagarna och i ett samtal med bland annat sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson uppmärksammade han området ”cancer med dålig prognos” som en viktig aspekt av jämlik vård.

Syftet med sammankomsten var att bidra till genomförandet av EU:s cancerplan och belysa EU-samarbetets möjligheter att driva utvecklingen framåt inom cancerforskningen samt förbättra cancervårdens kvalitet. Konferensen arrangerades av Cancerfonden tillsammans med de ackrediterade cancercentra Karolinska CCC, Sahlgrenska CCC och Skåne University Hospital.

Karolinska Universitetssjukhuset kan du läsa mer om konferensen samt se en intervju med professor Matthias Löhr om forskarsamarbetet