Publicerad: 2017-06-22 08:05 | Uppdaterad: 2017-06-22 13:28

Förekomst av protein viktig ledtråd till tumörregression vid neuroblastom

Förekomsten av proteinet KIF1Bβ kan spela en central roll för utgången av en neuroblastomdiagnos. En hög andel KIF1Bβ innebär större chans att tumören spontant tillbakabildas och försvinner. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Genes and Development.

Neuroblastom är den tredje vanligaste formen av barncancer och orsakar nästan 15 procent av alla dödsfall relaterade till cancer hos barn. Den höga dödligheten speglar väl sjukdomens aggressiva natur och att den ofta ger upphov till dottertumörer, metastaser. Paradoxalt nog har neuroblastom även den högsta frekvensen av spontan tillbakabildning av alla tumörsjukdomar.

I den nu aktuella studien visar forskarna att avsaknad av proteinet KIF1Bβ bidrar till att normala neuroblaster inte mognar ut till nervceller samt till mer omogna neuroblastom med en sämre prognos.

– Vår studie visar att en intakt förmåga till utmognad av neuroblaster är en grundförutsättning för spontant tillbakabildning av neuroblastom. Vad som ligger bakom detta tillbakabildande är okänt men vår studie är en viktig pusselbit för att förstå de mekanismer som orsakar fenomenet. Att förstå denna process mer i detalj kan ge ledtrådar för utveckling av nya terapier. Exempelvis, vore det intressant att höja nivåerna av KIF1Bβ-aktivitet för att på så vis underlätta eller till och med inducera tillbakabildning av tumören, säger Susanne Schlisio, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning i Stockholm.

God prognos

Högt genuttryck av NGF-receptorn TRKA korrelerar väl med god prognos samt med spontanttillbakabildande av tumören. Låga nivåer av TRKA tillsammans med förlust av kromosomlokuset 1p36 och amplifiering av onkogenen MYCN är tvärtom associerat med dålig prognos.

– Vi har tidigare visat att kinesinproteinet KIF1Bβ, som finns på kromosom 1p36, är en tumörsuppressorkandidat och att låg expression är korrelerad med en sämre överlevnad hos neuroblastompatienter, säger Susanne Schlisio.

Forskningen är finansierad med anslag från Barncancerfonden, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Paradifference Foundation och Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning.

Publikation

Neuroblast differentiation during development and in neuroblastoma requires KIF1Bβ mediated transport of TRKA
Stuart M Fell, Shuijie M. Li, Karin Wallis, Anna Kock, Olga Surova, Vilma Rraklli, Carolin S. Höfig, Wenyu Li, Jens Mittag, Marie Arsenian Henriksson, Rajappa S Kenchappa, Johan Holmberg, Per Kogner, Susanne Schlisio
Genes and Development, online 21 June 2017, doi:10.1101/gad.297077.117