Publicerad: 2012-06-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 10:20

Folkströmmar vid katastrofer förutses med hjälp av mobildata

Med hjälp av data från mobiltelefonoperatörer har forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet visat att befolkningsförflyttningarna efter jordbävningen på Haiti 2010 följde regelbundna mönster. Dessa kan användas för att förutsäga hur människor förflyttar sig vid en katastrof – och därmed förbättra möjligheterna att snabbt leverera hjälp till rätt platser.

Varje år tvingas tiotals miljoner människor lämna sina hem på grund av naturkatastrofer. Hittills har man haft mycket begränsad kunskap om dessa befolkningsrörelser. Forskningsresultaten som nu publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) skulle därför kraftigt kunna förbättra hur hjälporganisationer förbereder och utför sina insatser vid en omfattande katastrof.

I samband med jordbävningen i Haiti lämnade mer än 600 000 människor huvudstaden Port-au-Prince och mer än en miljon människor blev hemlösa. Forskarna samarbetade med Digicel, den största mobiltelefonoperatören i Haiti, och letade med hjälp av mobildata efter mönster i förflyttningarna hos två miljoner anonyma mobiltelefonanvändare. De kunde då se att människor vid en katastrof söker sig till sina närmaste.

 Vid en katastrof söker vi stöd hos våra närmaste. Vi kan se i mobiltelefondatan att där människor befann sig under jul och nyår, strax före jordbävningen, ofta var den plats dit man återvände efter katastrofen, säger Xin Lu, som tillsammans med sina kollegor Linus Bengtsson och Petter Holme arbetat med studien.

Förutom att följa var människor reste omedelbart efter katastrofen studerade forskarna också hur människor rör sig i vardagen. De fann då att människor efter katastrofen rörde sig längre sträckor än före, och att de vardagliga rörelserna var extremt regelbundna. Med ledning av en persons rörelser under de tre första månaderna efter jordbävningen kunde forskarna med cirka 85 procents sannolikhet förutsäga var personen skulle komma att befinna sig en viss dag under efterföljande tidsperiod.

Tillsammans med kollegor visade samma forskare i en tidigare studie, som publicerades i augusti förra året, hur mobildata kunde användas för att styra hjälparbetet direkt efter jordbävningskatastrofen. I den aktuella studien har de alltså tagit sitt arbete ett steg vidare. Linus Bengtsson och Xin Lu, båda doktorander vid Avdelningen för global hälsa vid Karolinska Institutet, har sedan jordbävningen på Haiti också initierat den ideella organisationen Flowminder.org. De arbetar nu aktivt med att utveckla den nya kunskapen i dialog med hjälporganisationer.

Publikation

Predictability of population displacement after the 2010 Haiti earthquake.
Lu X, Bengtsson L, Holme P
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jul;109(29):11576-81