Publicerad: 2012-09-26 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 09:58

Fetmakirurgi effektivt för tonåringar visar ny studie

Unga med svår fetma kan ha lika stor nytta av fetmakirurgi som vuxna. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet, där 81 unga efter operation gick ner i genomsnitt 44 kilo med förbättrad hälsa och livskvalitet som följd.

I studien, som publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Obesity, fick 81 ungdomar mellan 13 och 18 år genomgå en så kallad gastric bypass-operation. Dessa operationer har tidigare bara i undantagsfall utförts på personer under 18 år. Resultaten visar att operationen har lika stor och positiv effekt för unga som för vuxna. En uppföljning två år efter ingreppet visade att de opererade ungdomarna i genomsnitt gått ner från 133 till 89 kilo, att deras uppskattade livskvalitet ökat och att det flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, framför allt insulinnivåerna, kraftigt förbättrats.

Forskarna understryker dock att ett kirurgiskt ingrepp inte per automatik har effekt för psykiska problem: en del ungdomar i studien hade fortsatta psykiska problem även efter operation och viktnedgång. Det förekom också kirurgiska komplikationer som tarmvred och gallsten som krävde ytterligare operation.

Studien leddes av Torsten Olbers, forskare vid Sahlgrenska akademin och överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ansvarig barnläkare i arbetet var Claude Marcus, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.

Publikation

Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish Nationwide Study (AMOS).
Olbers T, Gronowitz E, Werling M, Mårlid S, Flodmark C, Peltonen M, et al
Int J Obes (Lond) 2012 Nov;36(11):1388-95