Publicerad: 2023-05-16 09:28 | Uppdaterad: 2023-05-16 09:59

Festkänsla vid vårens doktorspromotion

Doktorspromoveringen ägde rum i Blå Hallen till sedvanlig pompa och ståt.
Doktorspromoveringen ägde rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus med sedvanlig pompa och ståt. Foto: Fredrik Persson

Den 12 maj samlades fler än 850 personer vid Stockholms stadshus för att fira Karolinska Institutet 152 nyblivna doktorer och hedersdoktorer Wilhelmina Hoffman och Fredrik Lundberg.

Rektor Annika Östman Wernerson håller tal i Blå Hallen
Rektor Annika Östman Wernerson hyllade de nyblivna doktorerna i sitt tal. Foto: Fredrik Persson

Rektor Annika Östman Wernerson inledde sitt tal med att reflektera över meningen med ceremonin.

– Vi är här för att fira er och era prestationer. Ert outtröttliga arbete och engagemang.  Kulmen på era ansträngningar för att utöka era kunskaper, förbättra era färdigheter och bidra till det medicinska området, sa Annika Östman Wernerson.

Tillställningen är en av två årliga promotionshögtider då nya doktorer promoveras med doktorshatt och mottar diplom som tecken på att ha uppnått den högsta akademiska examen, en doktorstitel. Det är en formell tillställning där deltagare bär långklänning eller frack och som följs av en bankett och dans.

Hedersdoktorer hyllades som förebilder och välgörare

Hedersdoktorer Fredrik Lundberg och Wilhelmina Hoffman som firades för sina insatser inom medicinsk forskning och utbildning.
Hedersdoktorerna Fredrik Lundberg och Wilhelmina Hoffman som firades för sina insatser inom medicinsk forskning och utbildning. Foto: Fredrik Persson

Ceremonin inkluderade också promoveringen av KI:s nya hedersdoktorer: Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum, för hennes banbrytande insatser inom demensområdet, och Fredrik Lundberg, affärsman och vd för L E Lundbergföretagen, för hans ekonomiska stöd och hängivenhet till medicinsk forskning.

Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning, prisade hedersdoktorerna för att ha bidragit till forskning genom att vara ”förebilder och välgörare.”

– Framsteg inom medicin baseras främst på vetenskapliga rön men framstegen inom hälso- och sjukvård kräver också innovation, utbildning och effektiv klinisk implementering, sa hon.

Christine Rues höll promotionstalet å doktorandernas vägnar under banketten och uppmanade dem att minnas deras utbildningsresa och att aldrig ge upp.

– Vart din doktorsexamen än bär dig, förhoppningsvis till en ljus framtid och karriär, kom ihåg att förbli ödmjuk och tacksam. Tillgång till kunskap nekas fortfarande många runt om i världen, sa hon.

Bilder från promoveringen

152 nya doktorer på trappan i Blå Hallen.
Bildgalleri
+ 2 images