Publicerad: 2017-11-06 14:08 | Uppdaterad: 2021-02-24 18:03

Fertilitetsbevarande med hormonstimulering ökade inte risken för återfall i bröstcancer

Kvinnor som fick hormonstimulering som fertilitetsbevarande behandling drabbades inte av återfall i bröstcancer oftare än kvinnor som inte fick denna behandling. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Resultatet kan komma att påverka de kliniska riktlinjerna för unga cancerpatienter som önskar bevara sin fertilitet.

Portrait of Kenny Rodriguez-Wallberg in her doctor's coat
Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Anders Norderman

Kvinnor med bröstcancer ges ofta inte fertilitetsbevarande behandling på grund av rädsla för att de hormonbehandlingar som krävs för att kunna ta ut ägg eller embryon för infrysning skulle kunna påverka risken för canceråterfall. Forskare vid Karolinska Institutet har nu undersökt hur fertilitetsbevarande behandling påverkar återfallsrisken i bröstcancer. I studien ingick 188 kvinnor som hade bröstcancer och som genomgått fertilitetsbevarande åtgärder från 1999 till 2013 i Stockholms läns landsting. I kontrollgruppen ingick data från 378 kvinnor som hämtades från det regionala bröstcancerregistret. Med hjälp av dessa data kunde forskarna följa förloppet både för kvinnor som genomgått fertilitetsbevarande behandling och de som inte fått någon fertilitetsbevarande behandling under samma period.

Viktig faktor för livskvaliteten

Resultaten visade att kvinnor som fått hormonell stimulering inte drabbades av återfall oftare än de icke-exponerade kvinnorna i kontrollgruppen. Resultaten gällde även efter efter justering för ålder och datum för diagnos, tumörstorlek, östrogenreceptorstatus, tumörspridning till lymfkärl och cellgiftsbehandling.

– Resultaten från vår studie kan komma att påverka kliniska riktlinjer för unga cancerpatienter som vill genomföra fertilitetsbevarande behandlingar. Möjligheten att kunna bilda familj anses idag vara en mycket viktig faktor för livskvaliteten hos unga människor som överlevt cancer, säger ansvarige forskaren Kenny Rodriguez-Wallberg vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Detta arbete finansierades genom medel från Vetenskapsrådet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Svenska Läkaresällskapet, Cancerfonden, Radiumhemmets Forskningsfonder, Stockholms läns landsting (ALF) och Karolinska Institutet. Dr Rodriguez-Wallberg får ett kliniskt forskningsbidrag från Stockholms läns landsting.

Publikation

“Safety of fertility preservation in breast cancer patients in a register-based matched cohort study”
Rodriguez-Wallberg KA, Eloranta S, Krawiec K, Lissmats A, Bergh J, Liljegren A.
Breast Cancer Research and Treatment, online 2 november 2017