Publicerad: 2023-09-20 13:49 | Uppdaterad: 2023-10-16 16:02

Fanfar för 154 nyblivna doktorer

Promovering den 15 september 2023.
(Till vänster) Wenyi Zheng och Rui He med professor Moustapha Hassan (mitten). Foto: Fredrik Persson.

Förväntan i luften. Blomsteruppsättningar, långklänningar och frackar, nära 900 stolar som väntar på promovendi och deras gäster. Den 15 september promoverades 154 av KI:s nyblivna doktorer vid en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus.

Kvällen börjar med mingel i Prinsens galleri. Processionen formerar sig. Först fanborgen, sedan KI:s ledning, därefter alla nyblivna doktorer. Till tonerna av KI:s högtidsmarsch tågar processionen med fanborg, KI:s ledning och alla nyblivna doktorer ner till Blå hallen där gästerna väntar. 

Rektor Annika Östman Wernerson betonar i sitt högtidstal vikten av universitetens tredje uppgift: att dela med sig av kunskap. ”KI är vi”, säger hon, vi alla; studenter, forskare, personal.

Promovering den 15 september 2023.
Annika Östman Wernerson. Foto: Fredrik Persson.

– Genom att kommunicera evidensbaserade resultat på ett tillgängligt sätt kan vi utbilda allmänheten. Genom att inleda dialog med andra intressenter inom vården, näringslivet, patientorganisationer och bland politiker kan vi påverka inriktning, prioriteringar och fördelning av resurser kopplat till forskning och innovation. Genom att vara en aktiv och engagerad samhällsmedlem kan vi lägga fram evidensbaserade fakta och därigenom motverka falska nyheter och alternativa fakta som får allt större utrymme omkring oss.

Ansvar för akademisk frihet

Annika Östman Wernerson menar också att det är upp till var och en att använda sin röst till försvar för den akademiska friheten.

– Tyvärr är den akademiska friheten på reträtt i många länder. Även i Sverige behöver vi ständigt skydda universitetens autonomi från politisk inblandning.

Robert Harris, promotor, professor och vice rektor för forskarutbildningen, fokuserar i sitt inledningstal på promovendis bedrifter, och på att de alla har gjort det på sitt sätt. Vilket han illustrerar genom att sjunga några rader ur ”My way”, i såväl Frank Sinatras som Sid Vicious version. 

Promovendi och deras respektive studentmarskalkar kliver upp mot trappavsatsen i grupper om sju. Efter att varje grupp fått sina hattar och diplom ljuder en salut från Göteborgs artilleriavdelning som har ställt upp sina kanoner i Stadshusparken.  

Middag i Gyllene salen

De nyblivna doktorerna hyllas med fanfar och stående ovationer. Efter att drinkar serverats välkomnas gästerna till bords i Gyllene salen.

På menyn står bland annat halstrad lättrökt gösfilé från Hjälmaren med fylld gulbeta och gräslökspotatis som huvudrätt. Efter middagen är det dans i Blå hallen till partybandet Johan Mörk och Kärleken.

Den extra insatta promotionshögtiden är den sista som flyttades fram med anledning av pandemin. De flesta som promoverades vid denna ceremoni disputerade hösten 2022.

Bilder från kvällen

Promovering den 15 september 2023.
Bildgalleri
+ 4 images

Underhållningen framfördes av:

Maja Frydén, sopran

Erik Rydvall, nyckelharpa

Adolf Fredriks gosskör

Stråkkapellet: Isabelle Andö, Caroline Waldemarsson, Victoria Nilsdotter och Tove Törngren Brun.

Mattias Wennberg, orgel, Martin Thorell och Filip Draglund, trumpet.