Publicerad: 2022-07-07 15:10 | Uppdaterad: 2022-07-08 11:04

Eva Broberger tilldelas Pedagogiska priset 2020

Eva Broberger vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas priset för sin långa gärning som lärare och genuina intresse för pedagogik.

Eva Broberg
Eva Broberger. Foto: Gunnar Ask

Motivering:

Eva Broberger är sjuksköterska med specialisering inom onkologi och lektor på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Hon har i många år varit programdirektor för sjuksköterskeprogrammet, som hon med ett inspirerande förhållningssätt har utvecklat kontinuerligt. Eva är sedan 2014 ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och har sedan 2015 uppdraget att vara samordnare för utvecklingen av interprofessionellt lärande (IPL). Hon har varit drivande i att skapa flera IPL-initiativ, inklusive den interprofessionella dagen för grundutbildningsstudenter som är uppskattad av både studenter och lärare. Att hålla sig uppdaterad och engagerad över tid på det sätt som Eva har gjort är en stor bedrift.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.