Publicerad: 2018-07-31 11:44 | Uppdaterad: 2018-08-06 10:20

Eurostars - Eureka finansiering till forskare vid NVS!

Projektet "Modulating BRICHOS for an Alzheimer’s Therapy" fick tilldelning från Eurostars-EUREKA - GRATTIS!

Janne Johansson, Per Nilsson och André Fisahn vid sektionen för neurogeriatrik (NVS) har i en gemensam ansökan med ZoBio BV, Nederländerna erhållit medel från Eurostars-EUREKA för sin forskning om Bri2 BRICHOS. NVS del i ansökan är EUR 303 519 EUR (av totalt 910 395 EUR).

Alzheimers sjukdom anses vara orsakad av aggregering och neurotoxicitet hos Abeta (Aβ) proteiner. En naturlig mänsklig protein domän, kallad Bri2 BRICHOS kan förebygga eller sakta ner detta genom att förhindra ackumulering av toxiska Aβ-intermediärer. I detta projekt undersöks hur man i framtiden skulle kunna använda Bri2 BD som ett läkemedel vid t ex Alzheimers sjukdom.