Publicerad: 2022-02-02 10:28 | Uppdaterad: 2022-02-10 09:24

Europauniversitetet NeurotechEU firar 1 år

Ett virtuellt heldagsmöte samlade 300 deltagare och forskare inom neurovetenskap från hela Europa för att reflektera över vad man uppnått hittills och framtida planer för Europauniversitetet NeurotechEU, en allians av åtta europeiska universitet inklusive Karolinska Institutet.

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A

Som värd för det första årliga mötet för The University of Brain and Technology – NeurotechEU – inledde professor Bob Harris, Karolinska Institutets vicerektor för forskarutbildning och ledamot i NeurotechEU Board of Governors.

- Med tanke på de stora framsteg som skett inom behandlingen av många sjukdomar, som historiskt sett inte gått att behandla, representerar neurologiska sjukdomar den "sista forskningsfronten". NeurotechEU är det enda Europauniversitetet som fokuserar på detta tema och därmed skapar det en fantastisk nisch för oss, sa Bob Harris.

The European University of Brain and Technology - NeurotechEU är en allians av åtta europeiska universitet (inom kort tio) med målet att bygga ett transeuropeiskt nätverk av spetskompetens inom neurovetenskap och relaterad teknologi som syftar till att knyta samman utbildning, forskning och innovation inom dessa ämnesområden.

Två nya partners

Ett mycket viktigt steg i utveckling av NeurotechEU är den senaste expansionen och två nya partners presenterades på mötet, Reykjavik University och Georgia Tech Lorraine. Dr. Ragnhildur Helgadóttir, dekan vid School of Social Sciences från Reykjavik University  presenterade aktuell tvärdisciplinär neurovetenskaplig forskning från sitt universitet. Tansu Celikel, huvudkoordinator för NeurotechEU, presenterade Georgia Tech Lorraine och hur denna partner med tre campus; i Atlanta USA, Metz i Frankrike och Shenzhen i Kina erbjuder stora framtida möjligheter att expandera och utveckla NeurotechEU:s ekosystem.

Finalister i studenttävling

15 finalister, utvalda från en tidigare tävling arrangerad av NeurotechEU:s Student Council, gav korta treminuterspresentationer av sin forskning för mötesdeltagarna. Deltagarna röstade sedan på vinnare i fyra kategorier: presentation, visuell design, kreativitet och innovation. Grattis till alla finalister och särskilt till de fyra vinnarna!

  • Adriana Ge Gonzalez (Miguel Hernández University of Elche, Spanien) – Bästa presentation
  • Lynn Le (Radboud University, Nederländerna) – Bästa visualisering
  • Cristiana Tisca (Oxford University, Storbritannien) – Mest kreativa presentation
  • Guoming (Tony) Man (University of Bonn, Tyskland) – Mest innovativa presentation

Bred forskning inom alliansen

Under eftermiddagen låg fokus på forskning inom alliansen, och särskilt steget från innovation till samhällsnytta som är en central del av NeurotechEU:s vision.

Mohsen Kaboli från Donders Institute och BMW beskrev processen att ta en upptäckt vidare till en innovation. Han visade hur inspiration från studier av djur kan användas för att utveckla robotar och hur man kan ta körupplevelsen i en bild till en ny nivå med taktila sinnen. 

Staffan Holmin från Karolinska Institutet presenterade spännande forskning där man med hjälp av endovaskulära tekniker revolutionerat det här medicinska området.  En av uppfinningarna som Holmins grupp tagit fram är ExtroducerTM, en medicinteknisk produkt utvecklad i samarbete med KTH. ExtroducerTM möjliggör leverans av ämnen och celler till vävnader som är tillgängliga genom cirkulationen, och en ny princip för att erhålla tarmbiopsier.

- Den här utvecklingen speglar ambitionerna inom NeurotechEU, eftersom det är ett multidisciplinärt och innovativt forskningsprojekt som har resulterat i kommersialisering och har stor potential att göra samhällelig nytta, säger Bob Harris.

Mötets huvudtalare, Peter Hagoort (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Donders Institute, Nederländerna), kopplade samman språkforskning med neurovetenskap och artificiell intelligens i sin föreläsning "The Brain’s Infrastructure for Human Uniqueness". Han sammanfattade sin presentation med slutsatsen att interaktioner mellan människa och maskin kommer att bli mer framgångsrika om man kan beakta komplexiteten i språk och människors tolkning av språk, avsikter och situationer.

Tansu Celikel avslutade med att beskriva några av de utmaningar som väntar NeurotechEU och nästa steg för alliansen. Bob Harris tackade alla deltagare och presentatörer och avslutade mötet med att återigen betona vikten av neurovetenskap för samhället i stort och kommande generationer.