Publicerad: 2024-04-03 11:04 | Uppdaterad: 2024-04-03 11:11

Ett nytt hopp inom immunterapi mot cancer

I en ny studie publicerad i Molecular Oncology har forskare upptäckt ett nytt sätt att förbättra kroppens immunsvar mot tumörer. Studien är ett resultat av samarbete mellan Sprint Bioscience, Karolinska institutet, Luxembourg Institute of Health och Deciphera Pharmaceuticals, och ingick som manuskript i Yasmin Yus doktorsavhandling vid institutionen för onkologi-patologi 2021.

En dubbel attack mot cancerns försvar

Cancerceller är ökända för att skapa en immunhämmande miljö som skyddar dem från kroppens naturliga försvar. Hämning av cellernas återvinningsmekanism – autofagi – genom att selektivt rikta in sig på ett nyckelprotein VPS34 leder till en ökning av specifika kemokiner, CCL5 och CXCL10, som vägleder immunceller till tumörstället. Studien visar att cGAS-STING-aktivering utlöser en typ I-interferonväg och detta är den underliggande molekylära mekanismen. I kombination med STING-agonister ökade VPS34-hämningen ytterligare cytokinproduktion och antitumöreffekter i en musmodell av melanom. En aktivering av ett pro-inflammatoriskt svar och en förbättrad rekrytering av immunceller hämmar således inte bara tumörtillväxt utan kan också förbättra effektiviteten av en befintlig immunterapi. Förståelse för de molekylära mekanismerna bakom verkan av VPS34-hämning och lovande resultat av kombination med immunterapi i musmodeller kan bana väg för kliniska prövningar på människor.

Angelo De Milito, PhD, Director Tumor Biology and Therapeutics vid Sprint Bioscience och anknuten till institutionen för onkologi-patologi, säger: "Denna publikation såväl som det arbete som Yasmin Yu utförde under hennes doktorandstudier är resultatet av en nära, stimulerande och produktiv samverkan mellan industriella och akademiska partners och visar hur sådana samarbetsprojekt kan ha en positiv inverkan i form av utbildning, vetenskaplig kunskap och innovation. Sådana framsteg när det gäller att förstå rollen av VPS34 i modulering av typ I-interferonsignalering ger en vetenskaplig grund för att undersöka kombinationsterapier med olika klasser av immunaktiverande medel."

Publikation

Combining VPS34 inhibitors with STING agonists enhances type I interferon signaling and anti-tumor efficacy.
Yu Y, Bogdan M, Noman MZ, Parpal S, Bartolini E, Van Moer K, Kleinendorst SC, Bilgrav Saether K, Trésaugues L, Silvander C, Lindström J, Simeon J, Timson MJ, Al-Hashimi H, Smith BD, Flynn DL, Alexeyenko A, Viklund J, Andersson M, Martinsson J, Pokrovskaja Tamm K, De Milito A, Janji B
Mol Oncol 2024 Mar;():