Publicerad: 2020-04-27 12:30 | Uppdaterad: 2020-04-29 16:25

ERC Proof of Concept till nytt koncept för att behandla allvarlig lunginflammation och fibros

Professor Thomas Helleday, foto: Ulf Sirborn.

Thomas Helledays forskargrupp tilldelas för sjätte gången ett prestigefyllt anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Det senaste ERC Proof of concept-anslaget ska utveckla nya inflammationshämmare mot lungsjukdom, bland annat fibros.

Målet med anslaget är att vidareutveckla en hämmare av enzymet OGG1. Detta enzym har både till uppgift att reparera syreskador i DNA och att trigga inflammationer. I en artikel i Science 2018 visade forskargruppen hur OGG1-hämmare kunde bromsa signaler som kan relateras till både inflammation och fibros, bland annat proteinet TNF-alfa. 

– Nu ska vi tillsammans med Lunds universitet undersöka om det även fungerar mot allvarlig lunginflammation och fibros. Områden där det i dag saknas tillgängliga behandlingar, säger Thomas Helleday, professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och även verksam vid SciLifeLab.

Forskarna menar att detta kan handla om en mer generell anti-inflammatorisk mekanism.

– Därför har vi inlett samarbeten med andra forskargrupper med expertis inom ledgångsreumatism, leverfibros och psoriasis, säger Thomas Helleday.

Fjärde gången

Detta är fjärde gången Thomas Helledays forskargrupp tilldelas ERC Proof of concept. Gruppen har även fått två stycken ERC Advanced Grant.

– I dag är vi de mest framgångsrika i Sverige vad gäller ERC-anslag. Nyckeln har varit att skapa en multidisciplinär grupp med kompetens inom bland annat cellbiologi, biokemi, läkemedelskemi och farmakologi både från akademi och industri. Här har anslagen från ERC varit helt avgörande, säger Thomas Helleday. 

Upptäckten bakom OGG1-hämmarna kommer från mångårig forskning i Thomas Helledays forskargrupp kring kroppens sätt att reparera DNA-skador. Bland målen har funnits att bekämpa cancer genom att rikta in sig på cancercellernas DNA. Flera genombrott har redan redovisats som bland annat lett till en ny, mycket framgångsrik behandling mot ärftlig bröst- och äggstockscancer som används i hela världen.

ERC-finansiering vid KI

Europeiska forskningsrådet (ERC) stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. ERC:s uppdrag är att främja forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering.

Här hittar du tidigare ERC-anslag till KI-forskare