Publicerad: 2021-01-07 13:47 | Uppdaterad: 2022-02-07 17:31

ERC-anslag till medicinskteknisk produkt för bekämpning av livshotande hudinfektioner

KI-forskaren Georgios Sotiriou har tilldelats Europeiska forskningsrådets Proof of Concept Grant (ERC PoC) 2020. Anslaget uppgår till 150 000 euro fördelat på 18 månader.

Profilporträtt Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou Foto: Privat

– Det här Proof-of-Concept Grant är speciellt eftersom det ger möjlighet att undersöka den kommersiella potentialen för de forskningsresultat vi nått fram till tack vare startanslaget från ERC. Det är mycket hård konkurrens om PoC-anslagen och de genomgår rigorös granskning, inte bara vad gäller den vetenskapliga spetskompetensen och innovations-potentialen, utan också den förväntade samhällsnyttan. Därför känns det mycket bra att veta att vår forskning på det här sättet har fått erkännande och vi är tacksamma för stödet från Europeiska forskningsrådet, säger Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och forskningsledare.

Om projektet

Projektet, benämnt HOTSKIN, har som huvudsyfte att utveckla en ny medicinskteknisk produkt som effektivt kan bekämpa potentiellt livshotande hudinfektioner, särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar i vårdrelaterade miljöer. Det finns ett akut behov att behandla sådana infektioner särskilt de som orsakas av bakterier som är resistenta mot läkemedel och ofta behandlas intravenöst med potenta antibiotika som kan ge skadliga biverkningar.

Den här medicinsktekniska produkten distribuerar inte bara antibiotika lokalt, den försvagar också bakteriella försvar genom att höja temperaturen lokalt (därav benämningen HOTSKIN) för att förbättra läkemedlens effektivitet. På så sätt behöver man inte längre administrera höga doser systemiska läkemedel – vilket gör att förekomsten av biverkningar och fortbeståndet av antimikrobiell resistens undviks. Den har potential inte bara att revitalisera antibiotika för utvärtes, lokal behandling av hudinfektioner, utan också att som plattform förbättra distributionen av dermatologiska läkemedel.  

“Vi planerar i HOTSKIN-projektet att validera tillverkningsprocessen för den medicinsktekniska produkten för att öka den kommersiella potentialen och funktionaliteten för nanopartiklar som läkemedelsbärare (för att effektivisera läkemedelsdistributionen till målområdet). Med hjälp av KI Innovations, planerar vi också att utveckla en robust IP-strategi, säkerställa initiala patent och göra omfattande marknadsanalyser och kartläggning av konkurrenter. Avslutningsvis kommer vi att ta fram ett starkt business case, och utifrån resultaten av dessa aktiviteter, skapa ett bolag som ska ta produkten vidare till den kliniska verksamheten,” säger Sotiriou.