Publicerad: 2019-03-28 12:05 | Uppdaterad: 2021-09-30 22:02

ERC-anslag för forskning om insulinproducerande celler

Per-Olof Berggren, foto: Stefan Zimmerman.

ERC Advanced Grant är ett av de mest prestigefyllda programmen för forskningsfinansiering i Europa. Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid Karolinska Institutet, får nu anslaget för andra gången i karriären.

ERC Advanced Grant delas ut av europeiska forskningsrådet (European Research Council) och riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro fördelat över en femårsperiod. Av 2052 sökande var det i år 222 som nådde ända fram, varav 6 från svenska universitet. Det mest framgångsrika landet var Storbritannien med 47 anslag totalt.

Per-Olof Berggrens forskning syftar till att förstå hur de insulinproducerande beta-cellerna fungerar under normala betingelser och varför de inte fungerar vid diabetes. En stor utmaning vad det gäller forskningen rörande beta-cellernas fysiologi och patologi är att översätta information som erhålls från isolerade celler i provröret i laboratoriet till de förhållanden som råder i den levande människan.

Per-Olof Berggren och hans kollegor har därför utvecklat en unik teknologi, där man transplanterar beta-celler till främre ögonkammaren och använder hornhinnan som ett naturligt kroppsfönster för studier av dessa celler. Hans grupp testar nu även hypotesen att den främre ögonkammaren kan användas som klinisk transplantationslokal vid diabetes.

Multidisciplinärt angreppssätt

I det aktuella ERC-projektet kommer forskarna genom ett multidisciplinärt angreppssätt kombinera regenerativ vävnadsteknik, transplantation till främre ögonkammaren, syntetisk biologi, lokal farmakologisk intervention och utveckling av ny mikroelektronik/mikrooptik. Per-Olof Berggren beskriver angreppssättet som forskning av translationell karaktär med inriktning mot regenerativ medicin.

– Detta ger unika möjligheter att skapa och studera specialdesignade beta-celler av hög och jämn kvalitet. Kunskap genererad Inom ramen för detta projekt kommer att ha avgörande betydelse för att skapa högpresterande beta-celler för transplantation till patienter med diabetes, säger han.

Diabetes är en av de stora och svåra folksjukdomarna som sprider sig som en epidemi runt om i världen. Per-Olof Berggren erhöll ERC Advanced Grant första gången 2013 och har även haft finansiering genom ERC Proof of Concept, ett program som vänder sig till forskare som vill undersöka den kommersiella potentialen i sin forskning.