Publicerad: 2017-07-04 12:46 | Uppdaterad: 2017-07-04 13:04

Ensamboende patienter med Alzheimer fick annan behandling

Nyligen publicerades en registerstudie om Alzheimers sjukdom som visar att ensamboende patienter med sjukdomen får annan behandling och medicink utredning jämfört med personer som inte bor ensamma.

I kohortstudien ingick 26 000 patienter med Alzheimers sjukdom som fanns med i det landsomfattande kvalitetsregistret, Svenska demensregistret SveDem. Data kopplades ihop med information från läkemedelsregistret och patientregistret.

– En trolig förklaring till skillnaderna är att patientens hemmaförhållanden kan påverka läkarens diagnostiska strategi och behandling, säger Dorota Religa, docent vid sektionen för neurogeriatrik och överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Publikationen

Living Alone with Alzheimer's Disease: Data from SveDem, the Swedish Dementia Registry.
Cermakova P, Nelson M, Secnik J, Garcia-Ptacek S, Johnell K, Fastbom J, et al
J. Alzheimers Dis. 2017 ;58(4):1265-1272