Publicerad: 2016-10-11 14:58 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:01

Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Rickard Sandberg har utvecklat en metod för enkelcellsanalys som ger banbrytande molekylär insyn till cellers egenskaper och funktion. Metoden används över hela världen för att undersöka normala och sjuka vävnader. Själv använder han den för att besvara frågor om hur arvsmassan och cellidentiteter regleras.

Rickard Sandberg

Professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

Professor Rickard Sandberg. Foto: Ulf Sirborn

Sedan några år tillbaka är det möjligt att analysera alla geners aktivitet i en enda cell. Rickard Sandberg har bidragit till utvecklingen av detta forskningsfält, enkelcellsanalys, med metodik som idag används över hela världen.

– I vår egen forskning använder vi enkelcellsanalys för att förstå hur arvsmassan är reglerad genom att studera storskaliga aktivitetsmönster över tusentals av enskilda celler av olika typer, förklarar Sandberg. Det långsiktiga målet att förstå logiken i de reglerprocesser som styr cellers identiteter. Frågorna är inte nya, men möjligheten att studera arvsmassans aktivitet i enskilda celler gör att vi kan söka svaren på en mer effektiv och detaljerad nivå. För att kunna besvara dessa frågor krävs både experimentalister och avancerad dataanalys, och därför består gruppen av lika många bioinformatiker som experimentalister.

Moderns och faderns genkopior

Genom storskaliga analyser av enskilda celler har Sandbergs labb upptäckt att variationer i uttrycket av moderns och faderns genkopior ofta förekommer i människans celler. Det kan ha viktiga implikationer för hur sjukdom uppkommer och ger symtom.

– De mönster vi såg i enskilda celler försvinner när man studerar populationer av celler, vilket förklarar varför ingen tidigare kartlagt dem, säger Sandberg.

I samarbete med andra forskargrupper tillämpar Rickard Sandberg enkelcellsanalys inom en rad olika områden, från studier av bukspottskörteln till hjärnans elektrofysiologi, malariainfekterade blodkroppar och marina organismer.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften From Cell to Society 2016.

Se en film