Publicerad: 2022-05-18 16:23 | Uppdaterad: 2022-05-19 14:13

En historisk dag för alzheimerforskningen i Sverige

Rektor Ole Petter Ottersen, H.M. Drottning Silvia, professor Maria Eriksdotter, professor Dorota Religa står framför byggnaden Aula Medica.
Från vänster: Rektor Ole Petter Ottersen, H.M. Drottning Silvia, professor Maria Eriksdotter, professor Dorota Religa. Foto: Ulf Sirborn

Den 21 april anordnades det 2:a Svenska mötet för Alzheimerforskning i Aula Medica. Arrangör var Centrum för alzheimerforskning vid NVS. Totalt deltog ungefär 450 personer varav cirka 300 var forskare.

Miia Kivipelto står vid talarpodiet och talar.
Miia Kivipelto under Alzheimerskonferensen 21 april 2022. Foto: Ulf Sirborn

– Vi fick äran att ha med oss världsledande forskare inom området Alzheimers sjukdom, berättar Daniel Ferreira, föreståndare vid Centrum för alzheimerforskning. Men det var också viktigt att vi hade många yngre forskare och studenter med oss.
– Att knyta ihop juniorer med världsledande forskare var ett viktigt mål för oss, fortsätter han. Dessutom deltog en grupp på ett 40-tal ST-läkare inom geriatrik från hela Sverige.

Förutom representanter från KI fanns det även ett 30-tal filantroper på plats som är intresserade av alzheimerforskning. Utöver dem deltog representanter för såväl svenska stiftelser och organisationer som industrin.

– Och naturligtvis var vi oerhört hedrade att H.M. Drottning Silvia och KI:s rektor Ole Petter Ottersen besökte oss och medverkade i programmet, säger Daniel.

H.M. Drottning Silvia står vid talarpodiet under Alzheimerskonferensen.
H.M. Drottning Silvia under sitt välkomnande på Alzheimerskonferensen 21 april 2022. Foto: Ulf Sirborn

Daniel Ferreira menar att drottningens besök lyfte fram vikten av forskning och utbildning i Alzheimers sjukdom och att hennes tal (se länk nedan) verkligen var uppmuntrande eftersom vi borde fortsätta med våra nuvarande ansträngningar för att bättre förstå Alzheimers sjukdom och att samarbete verkligen är viktigt. Drottningen har också en viktig roll i utbildningen av yrkesverksamma inom demensområdet, till exempel genom Silviahemmet och Drottningens samarbete med KI.

– Jag tycker också att drottningens besök representerade vikten av att koppla vår forskning till det svenska samhället, betonar Daniel.
– Jag tror att jag inte överdriver om jag säger att detta verkligen var en historisk dag för alzheimerforskningen i Sverige, säger Daniel som en sammanfattning av dagen.
– Bidragen från H.M. Drottning Silvia, KI:s rektor samt alla talare och ordföranden var fantastiska, fortsätter han. Programmet var verkligen på toppnivå med mycket intressanta uppdateringar om svensk alzheimerforskning.

Maria Eriksdotter står vid talarpodiet och pratar.
Maria Eriksdotter under Alzheimerskonferensen 21 april 2022. Foto: Ulf Sirborn

Han menar att mötet var viktigt för att alla skulle förstå projektionen och den internationella effekten av vårt arbete. Han tror att interaktioner och vetenskapliga diskussioner var mycket stimulerande och att deltagare också kunde identifiera potentiella medarbetare och mål för den närmaste framtiden. Interaktionen med branschrepresentanter var mycket god och erfarenheten med filantroper mycket väl mottagen. Bidraget från ST-läkarna inom geriatrik var också viktigt och lyfte vikten av att koppla forskningen till den kliniska världen.

– Sammanfattningsvis tycker jag att dagen var mycket bra och lärorik för de många olika aktörerna och grupperna. Nu måste vi driva utvecklingen i de riktningar vi identifierat och bedöma framstegen vid nästa möte, förhoppningsvis 2024.

– En viktig inställning var känslan av att vi har en underbar alzheimerforskningsgemenskap i Sverige. Vi lärde oss att denna gemenskap redan är rik på samarbeten, men också har stor potential att bli ännu bättre. Jag tror att våra deltagare har identifierat några bra vägar för att fortsätta vårt nuvarande arbete och samarbeten, vilket kommer att hjälpa oss att växa som en gemenskap och göra ett ännu viktigare bidrag till området.

Programmet

utarbetades i samarbete med Centrum för alzheimerforsknings styrgrupp (Per Nilsson, Dorota Religa och Chengxuan Qiu) och kollegor från Development Office vid KI. Många personer deltog i genomförandet och organiseringen av evenemanget, bland annat en grupp doktorander och postdocs från ”CAR-sektionerna” vid NVS (sektionerna för neurogeriatrik, klinisk geriatrik och ARC) samt administrativ personal, kollegor från Karolinska Universitetssjukhuset, och ett fantastiskt samarbete med Aula Medica och KI.

H.M. Drottning Silvia står vid talarpodiet under Alzheimerskonferensen.
H.M. Drottning Silvia under sitt välkomnande på Alzheimerskonferensen 21 april 2022. Foto: Ulf Sirborn
H.M Drottning Silvia får en presentpåse från rektor Ole Petter Ottersen.
H.M. Drottning Silvia och rektor Ole Petter Ottersen under välkomnadet av Alzheimerskonferensen 21 april 2022. Foto: Ulf Sirborn

Kontakt