Publicerad: 2010-12-05 08:00 | Uppdaterad: 2023-12-20 18:25

En god natts sömn ger ökad attraktionskraft

Kvinna som ligger med huvudet på en kudde och ser pigg ut.
En god natts sömn ger ökad attraktionskraft, visar forskning. Foto: Claudio Scott/Pixabay CC0

​Forskare vid Karolinska Institutet visar i en studie i British Medical Journal (BMJ) att det finns ett stort mått av sanning i begreppet skönhetssömn. Enligt forskarna kan man se en tydlig koppling mellan sömn och om man uppfattas som hälsosam och attraktiv.

John Axelsson, foto: Ulf Sirborn

I studien, som leddes av docent John Axelsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, deltog 23 försökspersoner mellan 18 och 31 år. Deltagarna blev fotograferade mellan klockan 14 och 15 på eftermiddagen vid två olika tillfällen; en gång efter en normal nattsömn och en gång under sömnbrist.

Inga av deltagarna var rökare och intag av alkohol var förbjudet i två dygn innan experimentet. Deltagarna hade håret bakåtkammat, var osminkade och hade liknande tvätt- och rakningsprocedurer i de båda betingelserna. Vid fototillfällena uppmanades de att sitta avslappnat och ha ett neutrala ansiktsutryck. Bilderna var också tagna i ett väl upplyst rum och avståndet mellan kamera och objekt var fixerat.

Bedömda och rankade

Bilderna blev sedan bedömda och rankade av 65 observatörer avseende hur attraktiv, hälsosam och pigg/trött man ansåg att den fotograferade personen var. Observatörerna bedömde genomgående bilderna på deltagare som sovit för lite som tröttare, mindre hälsosamma och mindre attraktiva.

Det är sedan tidigare väl känt att sömn stödjer återhämtning av en mängd fysiologiska och kognitiva processer. Men den nu publicerade studien visar att sömn även är viktig för vårt utseende och hur vi blir bedömda av andra människor. Förutom att ge vetenskapligt stöd för begreppet "skönhetssömn", menar forskarna att resultaten visar att sömn med säkerhet påverkar en mängd situationer där vår attraktivitet eller hälsa är av vikt.

Publikation

Beauty sleep: experimental study on the perceived health and attractiveness of sleep deprived people
John Axelsson, Tina Sundelin, Michael Ingre, Eus J W Van Someren, Andrea Olsson & Mats Lekander
BMJ online 15 December 2010, DOI: 10.1136/bmj.c6614