Publicerad: 2021-12-16 13:34 | Uppdaterad: 2021-12-22 12:06

Elva KI-forskare beviljas anslag för forskning om cancer och allergi

Cancerpatient håller läkare i handen.
Elva forskare vid KI har fått sammanlagt 2,6 miljoner SEK för forskning om cancer och allergi. Foto: Getty Images

Elva forskare från fem institutioner vid KI har fått anslag från Cancer- och Allergifonden för sina patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. KI-forskarna tilldelas 2,6 miljoner SEK. Sammanlagt i år delar fonden ut 5 miljoner SEK till svensk cancer- och allergiforskning.

”Det unika med Cancer- och Allergifondens forskningsstöd är det patientnära fokuset, samt att vi gärna stöder forskningsprojekt från start. Det har varit många viktiga forskningsprojekt som ansökt om medel i år. Antalet ansökningar har varit fler än tidigare år. Det visar på behovet av stöd till forskning på cancer och allergi. Vi är extra glada att kunna stötta två projekt kring pankreascancer då det är en av de riktigt svåra cancerformerna som kommer att drabba allt fler i framtiden”, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Cancer- och Allergifonden.

Forskningsprojekt från KI som fått anslag

Adnane Achour vid institutionen för Medicin, Solna har fått projektanslag för projektet ”Utveckling av MHC klass I-bindande super-peptider för cancervaccin”.

Anders Näsman vid institutionen för onkologi-patologi har fått projektanslag för projektet ”Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom och maligna spottkörteltumörer”.

Anders Österborg vid institutionen för onkologi-patologi har fått projektanslag för projektet ”Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser”.

Anna Nopp Scherman vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset har fått projektanslag för projektet ”Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt lungfunktion?”

Hanna Eriksson vid institutionen för onkologi-patologi har fått projektanslag för projektet ”Analyser av tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom för förbättrad handläggning och behandling”.

Helen Kaipe vid institutionen för laboratoriemedicin har fått projektanslag för projektet ”Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer och kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner”.

Håkan Mellstedt vid institutionen för onkologi-patologi har fått projektanslag för projektet ”ROR1 - en ny målstruktur för individanpassad cancerbehandling (PrecisionsCancerMedicin)”.

Marianne Van Hage vid institutionen för Medicin, Solna har fått projektanslag för projektet ”Födoämnes- och luftvägsallergi – globala sjukdomar ur ett molekylärt och kliniskt perspektiv”.

Mikael Björnstedt vid institutionen för laboratoriemedicin har fått projektanslag för projektet ”Nya selenbaserade strategier för behandling av resistent cancer”.

Roland Grafström vid institutet för miljömedicin har fått projektanslag för projektet ”Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener”.

Susanne Gabrielsson vid institutionen för Medicin, Solna har fått projektanslag för projektet ”Extracellulära vesiklar som mål för cancerterapi och som biomarkörer i cancer”.