Publicerad: 2012-05-25 00:00 | Uppdaterad: 2020-11-26 15:39

Effekter av KBT på hjärnans biokemi

I en studie från Karolinska Institutet har forskare, med hjälp av positronemissionstomografi (PET), påvisat samband mellan symtomminskning efter psykoterapi och förändring av dopaminreceptornivåer hos patienter med social fobi. Resultaten ger ny kunskap om samspelet mellan psykologiska och biologiska faktorer vid psykisk sjukdom

Simon Cervenka. Foto: Ulf Sirborn

Social fobi är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och leder ofta till långvarigt lidande och svårigheter i sociala och yrkesmässiga sammanhang. Även om det finns effektiv behandling blir inte alla patienter bättre och det saknas idag kunskap om den biologiska bakgrunden till symtomen.

Med hjälp av positronemissionstomografi (PET) är det möjligt att undersöka hur hjärnans olika signalsystem fungerar direkt i den levande människohjärnan. Signalämnet dopamin har i tidigare studier visat sig ha betydelse för social fobi. I den aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Traslational Psychiatry, har en mindre grupp patienter med social fobi genomgått PET-undersökning före och efter behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), som är den form av psykoterapi som visat sig ha bäst effekt vid social fobi.

Betydelse för minne och social utvärdering

I studien användes ett spårämne för dopamin D2-receptorn som är känsligt för de låga receptornivåerna i delar av hjärnan som rör minne och känsloreglering. Studien visade på ett samband mellan förändring i dopaminreceptornivåer och förändring i ångestnivå efter behandling, i regioner av hjärnan som tidigare visat sig vara av central betydelse för minne och social utvärdering.

Det är första gången som en studie påvisar samband mellan effekter av modern psykoterapi och förändring i hjärnans biokemi, och resultaten ger stöd för att dopaminsystemet är inblandat i sjukdomsprocessen vid social fobi.

– Studien är ganska liten och därför behövs det mer forskning innan vi kan uttala oss med säkerhet, men resultaten har principiell betydelse för förståelsen av hur psykologiska och biologiska faktorer kan samverka vid behandling av psykisk sjukdom, något som i förlängningen kan ligga till grund för utveckling av individanpassad behandling vid social fobi, säger forskaren och psykiatern Simon Cervenka som är ansvarig för studien.

Publikation

Changes in dopamine D2-receptor binding are associated to symptom reduction after psychotherapy in social anxiety disorder.
Cervenka S, Hedman E, Ikoma Y, Djurfeldt D, Rück C, Halldin C, et al
Transl Psychiatry 2012 May;2():e120