Publicerad: 2015-10-15 10:19 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:36

Ebolavirus kan finnas kvar hos de som överlevt sjukdomen

Preliminära resultat från en studie publicerad i New England Journal of Medicine visar att ebolavirus kan dröja sig kvar i kroppsvätskor hos överlevande nio månader efter symtomdebut.

I första delen av projektet har man fokuserat på att testa för ebolavirus i sperma då rapporter från tidigare epidemier har visat att ebolavirus kunnat påvisas hos överlevare i just sperma.

Nittiotre män från Freetown, Sierra Leone, lämnade spermaprov som testats för att detektera närvaro av genetiskt material från ebolavirus. Männen rekryterades mellan två och tio månader efter sjukdomsepisoden. De män som testades upp till tre månader efter sjukdomen började, var alla positiva. Mer än hälften av männen som testades mellan fyra till sex månader efter sjukdomsutbrottet var positiva, medan en fjärdedel av dem som testas mellan sju till nio månader efter testade positivt.

Varför vissa män har kvar fragment av ebolavirus från sperma och andra inte är fortfarande oklart. Tills mer är känt, behöver de 8000 manliga överlevare från Ebolaepidemin, i de tre mest drabbade länderna lämplig utbildning, rådgivning och regelbunden testning så att de vet om ebolavirus kan påvisas i deras sperma; och vilka åtgärder de bör vidta för att förhindra risk för att exponera sina partners.

I det nuvarande västafrikanska utbrottet, så är fortsatt vaksamhet för att identifiera, ge vård, begränsa och stoppa nya fall, essentiella strategier på väg mot noll fall.

Studien är genomförd av Sierra Leone Ministry of Health and Sanitation, Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention, USA. En av forskarna bakom studien är professor Anna Ekéus Thorson från institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institute.

Publikation

Ebola RNA Persistence in Semen of Ebola Virus Disease Survivors - Preliminary Report”, New England Journal of Medicine, online 14 October 2015, DOI: 10.1056/NEJMoa1511410.