Publicerad: 2022-02-09 12:25 | Uppdaterad: 2022-02-09 12:38

Drygt 95 miljoner till KI från Hjärt-Lungfonden

Dekorativ bild
Hjärt-Lungfonden delar ut totalt 95 776 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Getty Images

I årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden delar forskare vid Karolinska Institutet på totalt 95 776 000 kronor. Sammanlagt är det cirka 70 projekt vid KI som nås av anslaget.

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 333 miljoner kronor till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. Totalt delar 223 anslag i hela landet på pengarna, varav cirka 70 med anknytning till Karolinska Institutet. 

Marie Wahren-Herlenius är en av dem som fått anslag vid KI, totalt 5 100 000 för att forska om den ovanliga och allvarliga barnsjukdomen Kawasakis sjukdom.  

– Vi vill både kartlägga förekomsten av Kawasakis sjukdom i Sverige och undersöka hur genetiska och omgivningsfaktorer bidrar till sjukdomens uppkomst, säger Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid institutionen för medicin, Solna

– Vi hoppas identifiera hittills okända sjukdomsmekanismer som lämpar sig för utveckling av nya behandlingsmetoder. Utan behandling utvecklar cirka 20 procent av de drabbade aneurysm i hjärtats kranskärl. 

Undersöker hälsoeffekterna av tobak

Magnus Lundbäck, docent i kardiologi och läkare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Foto: Oskar Omne

Magnus Lundbäck får 1 500 000 kronor från Hjärt-Lungfonden för att undersöka hälsoeffekterna av e-cigaretter och alternativa tobaksprodukter, med fokus på hjärta, lungor och kärl. 

– Dessa produkter lanseras på bred front över hela vår jord utan att man vet vilka konsekvenser de har för människans hälsa. I samarbete med Umeå universitet, Uppsala universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut gör vi studier på vilka effekter som produkterna kan ha på hjärta, lungor och blodkärl, säger Magnus Lundbäck, docent i kardiologi och läkare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

– Forskningsanslaget från Hjärt-Lungfonden är för oss helt avgörande då vi måste hålla oss fria från inflytande från industrin.

Andreas Claesson, docent vid Karolinska Institutet, har tilldelats anslag över två år för att leda en av världens första studier där hjärtstartare flygs ut med hjälp av drönare för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp. Sedan tidigare har han även tilldelats en forskartjänst på totalt sex år.

– Cirka 90 procent av alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp dör idag. Nyligen kunde ett första liv räddas där en hjärtstartare som flögs ut av en drönare bidragit, säger Andreas Claesson, docent vid centrum för hjärtstoppsforskning vid institutionen klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Totalt 333 miljoner till hjärt-lungforskningen

Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Anslagsfördelningen över landet: 

Stockholm, 102,4 miljoner kronor

Göteborg, 59,4 miljoner kronor

Skåne, 70,6 miljoner kronor

Uppsala, 14,1 miljoner kronor

Linköping, 16,8 miljoner kronor

Umeå, 16,3 miljoner kronor

Övriga orter: 4,9 miljoner kronor

Medel fördelas bland annat också till den stora befolkningsstudien SCAPIS, som har Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.