Publicerad: 2021-11-16 08:19 | Uppdaterad: 2021-11-16 08:58

Drygt 34 miljoner kronor till KI-forskning om postcovid

Illustration: Getty Images
Nio forskare har fått anslag från Vetenskapsrådet för forskning om postcovid. Foto: Getty Images

Vetenskapsrådet delar ut anslag till 14 projektbidrag för forskning om postcovid. Totalt beviljas 50 miljoner kronor, varav 33 800 000 kronor delas ut till nio forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Forskningsprojekt på KI som beviljats bidrag:

Soo Aleman vid institutionen för medicin, Huddinge, har tilldelats 6 700 000 kronor för projektet ”Immunologiska och virologiska korrelat bakom postcovid : En bäddsida-till-bänk approach”.

Petter Brodin vid institutionen för kvinnor och barns hälsa har tilldelats 5 200 000 kronor för projektet ”Genetiska och immunologiska mekanismer bakom svårt post-akut COVID-19 syndrom”.

Kristina Johnell vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har tilldelats 2 00 000 kronor för projektet ”Postcovid hos de värst drabbade i pandemin: äldres riskfaktorer, läkemedel och utfall i stora nationella data”.

Erika Laukka vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle har tilldelats 2 000 000 kronor för projektet ”Långvariga nedsättningar i kognitiv och lukt-funktion efter mild Covid-19 – modifierande faktorer, hjärnkorrelat och prognostisk betydelse för välbefinnande och vardaglig funktionsförmåga”.

Johan Lundström vid institutionen för klinisk neurovetenskap har tilldelats 4 300 000 kronor för projektet ”Prevalens och behandling av post-covid relaterade luktbesvär”.

Pär Sparén vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har tilldelats 2 00 000 kronor för projektet ”COMPARE - Nationell och regional registerbaserad uppföljning av postcovid-sjuklighet och vårdutnyttjande”.

Marcus Ståhlberg vid institutionen för medicin, Solna har tilldelats 4 300 000 kronor för projektet ”Identifiering av nya behandlingsbara mekanismer och implementering av behandling hos post covid patienter med kardiovaskulära komplikationer”.

Laszlo Szekely vid institutionen för laboratoriemedicin har tilldelats 4 300 000 kronor för projektet ”Behandlingsbara patofisiologiska förändringar i kroppar av Covid-19 och post-Covid patienter identifierade genom obduktioner på BSL3 nivå”.

Åsa Wheelock vid institutionen för medicin, Solna, har tilldelats 3 000 000 kronor för projektet ”Hem-monitorering och molekylär fenotypning av patienter med långtids-COVID för subgruppering samt uppföljning av interventioner”.