Publicerad: 2023-12-14 09:04 | Uppdaterad: 2023-12-15 10:00

Drygt 11 miljoner till internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD). Av de sju forskare som tilldelas anslag är fyra forskare vid Karolinska Institutet.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet drygt 20 miljoner kronor för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) för åren 2023–2026. 

Sju forskare har beviljats projektbidrag. Fyra av dessa är forskare vid Karolinska Institutet och de tilldelas sammanlagt 11 200 000 kronor.

Porträtt av forskaren Susanna Brauner i laboratoriemiljö..
Susanna Brauner. Foto: Ulf Sirborn.

Susanna Brauner vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet "Karaktärisering och optimering av vårdförloppet vid myastenia gravis".

Helena Karlström, forskare och avdelningschef vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS, står i engul trapp som svänger upp åt höger bakom henne.
Helena Karlström. Foto: Privat.

Helena Karlström vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tilldelas 3 600 000 kronor i projektbidrag för projektet "CADASIL-Naturliga sjukdomsförloppet".

Fredrik Piehl. Foto: Stefan Zimmerman

Fredrik Piehl vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 
2 400 000 kronor i projektbidrag för projektet "Karaktärisering och optimering av vårdförloppet vid myastenia gravis".

Kristiina Tammimies, Framtidens Forskning 2020, Johan Marklund.
Kristiina Tammimies. Foto: Johan Marklund.

Kristiina Tammimies vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas 
3 600 000 kronor i projektbidrag för projektet "Utvecklingsbanor vid ARID1B-relaterad tillstånd - en prospektiv naturalistisk studie".