Publicerad: 2019-01-14 09:25 | Uppdaterad: 2019-05-15 15:35

Diabetes- och hjärtmedicin kan lindra vid allvarlig psykisk sjukdom

Tabletter som ligger i och utanför en burk.

En kohortstudie med hälsodata från ca 142 000 svenska patienter med allvarlig psykisk sjukdom, visar att flera symtom förbättrades när patienterna åt läkemedel för andra, fysiska åkommor som diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck. Studien leddes av professor Christina Dalman vid Karolinska Institutet och är ett samarbete med forskare från University College London.

Forskningsstudien publicerades i Jama Psychiatry och analyserade hälsodata från svenska patienter med diagnoserna schizofreni, bipolär sjukdom eller icke-affektiv psykos. Samtliga patienter behandlades för sin psykiska sjukdom enligt klinisk praxis. Studien visar att bland dem som åt de undersökta diabetes- och hjärtmedicinerna minskade antalet gånger de behövde sjukhusvård med upp till en femtedel.

Finansiärer av studien var Wellcome Trust, University College London Hospitals NIHR Biomedical Research Centre och Forte.

Publikation

Association of Hydroxylmethyl Glutaryl Coenzyme A Reductase Inhibitors, L-Type Calcium Channel Antagonists, and Biguanides With Rates of Psychiatric Hospitalization and Self-Harm in Individuals With Serious Mental Illness.
Hayes JH, Lundin A, Dal H, Lewis G, Wong I, Osborn DPJ, Dalman C, JAMA Psychiatry, January 2019.