Publicerad: 2023-05-29 12:26 | Uppdaterad: 2023-05-29 12:30

Det omdebatterade Nobelpriset för upptäckten av insulin (bilddokumentär)

Lars Rydén och Jan Lindsten.

I år är det hundra år sedan Frederick Banting och John MacLeod tilldelades Nobelpriset för upptäckten av insulinet. Upptäckten har räddat livet på miljontals människor med diabetes världen över, men priset är också ett av de mest omdebatterade. I sin bilddokumentär berättar professorerna Lars Rydén och Jan Lindsten om historiken kring upptäckten, de problem som var förenade med tilldelningen, samt vilken betydelse rönen har haft för dagens behandling av diabetes.

Upptäckten av insulin gjordes sommaren 1921. Den första patienten behandlades i januari 1922 och redan året därpå tilldelades Banting och MacLeod Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Priset är inte bara den i Nobelsammanhang snabbast utdelade utmärkelsen, utan också ett av de mest omdebatterade. Det råder ingen tvekan om att upptäckten av insulin var så betydelsefull att den förtjänade ett Nobelpris, men fanns det kanske andra som rätteligen borde ha fått dela äran?

I samband med 100-årsjubileet av priset har Lars Rydén, professor i kardiologi och Jan Lindsten, professor i medicinsk genetik, skapat en bilddokumentär där de ur dagens perspektiv redogör för de problem som var förenade med det här Nobelpriset. Inledningsvis sammanfattar de kunskapsutvecklingen om diabetes fram till början av 1920-talet för att sedan skärskåda utvärderingen som gjordes av nobelverksamheten vid Karolinska Institutet. Avslutningsvis fästs blicken på senare framsteg som har byggt på upptäckten av insulinet och som har varit av stor betydelse för dagens behandling av diabetes.

- Jag blev ombedd att skriva en artikel om insulinpriset för den internationella diabetesfederationens tidskrift och bad då Jan Lindsten att vara med. Vi har båda, och speciellt Jan, lång erfarenhet av Nobelförsamlings- och kommittéarbete. Artikeln byggde vi sedan ut till den här bilddokumentären där vi kunde använda oss av många fina illustrationer. Vi vill tacka alla som har stöttat och hjälpt oss på vägen. Vilka det är går att se i texten under filmen i den längre versionen, säger Lars Rydén.

Se bilddokumentären på YouTube:

1923 års Nobelpris för upptäckten av insulin i ett 100-årigt perspektiv (47:20 min.).

Kortare version (36:02 min).

Engelska: The Nobel Prize in 1923 for the discovery of Insulin in a 100-year perspective (35:55 min.). 

Om författarna:

Lars Rydén. Foto: Privat.

Lars Rydén, professor i kardiologi, har under många år forskat om diabetes och hjärtinfarkt och har byggt upp en stor kunskapsmassa inom området. Under omkring 20 år tillhörde han Nobelförsamlingen vi Karolinska Institutet.

Jan Lindsten. Foto: Ulf Sirborn (bilden är beskuren).

Jan Lindsten, professor i medicinsk genetik, var sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén vid Karolinska Institutet 1979-1990. Han är även grundare av och var chef för Kliniskt genetiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset (KS) 1970-1990; sjukhusdirektör KS 1990-1994; och dekan för medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1996-1998.