Publicerad: 2023-03-30 08:04 | Uppdaterad: 2023-06-09 09:51

Den nationella konferensen om suicidprevention 2023

Efter några års uppehåll är den nationella konferensen om suicidprevention tillbaka. Detta år kommer den äga rum den 25–26 oktober på Folkets Hus i Östersund och ha temat ”Med samlad kraft för livet”.

Logga för årets suicidpreventiva konferens
Logga för årets suicidpreventiva konferens Foto: N/A

Vilka vänder sig konferensen till?

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.

Nationellt centrum för suicidprevention och forskning vid Karolinska Institutet är en av organisatörerna tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten.

Samverkanspartners är kommunerna i Jämtlands län, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de ideella organisationerna Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd (SPES), Suicide Zero och SPIV-Kunskap räddar liv.