Publicerad: 2019-07-23 10:41 | Uppdaterad: 2021-09-03 10:58

Debatt: Vi har inte råd att vänta

Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
Alfred Nobels allé 8. Foto: Erik Cronberg

En ny forskarskola behöver etableras för att snabbare omsätta forskningsresultat i praktik, skriver idag Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen, i en replik till en debattartikel i Dagens Nyheter den 17 juli.

I debattartikeln tar debattörerna upp att samarbetet mellan vård och forskning måste förbättras så att vården snabbare tillgodogör sig nya forskningsrön. Konsekvenserna kan annars bli förödande eftersom patienter behandlas med föråldrade metoder.

”Detta är allvarligt. Det handlar ju i grunden om människors möjligheter till ett gott liv.” skriver Ole Petter Ottersen i sin replik och föreslår att en forskarskola i implementeringsforskning – som ett samarbetsprojekt mellan olika lärosäten – borde etableras så snart som möjligt. Tillsammans med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har KI redan tagit initiativ i denna riktning.